Javni oglas

Javni oglas

 

Sukladno članku 23. Zakona o izvlaštenju (Službene novine Federacije BiH broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ dioničko društvo Mostar, OJ Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug, upućuje JAVNI POZIV svim zainteresiranim vlasnicima radi pokušaja sporazumnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno zasnivanja prava služnosti na nekretninama na kojem području je utvrđen javni interes u cilju izgradnje dalekovoda 10(20) kV Doljani – Risovac (TS Borovnik – Ledine).

Odlukom OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JABLANICA, broj: 02-02-1005-9/22-17 od 28.4.2022. godine (objavljeno u Službenom glasniku Općine Jablanica, broj 4/2022) utvrđeno je da je od javnoga interesa izgradnja dalekovoda 10(20) kV Doljani – Risovac (TS Borovnik-Ledine), te kako se može pristupiti nepotpunom izvlaštenju na dijelu zemljišta označenom kao:

 • č. 3788, zvana „Jablanica RP Posuš“, u naravi regionalni put, KO Sovići
 • č. 3485, zvana „Uzdonice“, u naravi šuma 6. klase, KO Sovići
 • č. 3491, zvana „Živinica“, u naravi šuma 5. klase, KO Sovići
 • č. 3482, zvana „Vrtaljke“, u naravi pašnjak 4. klase, KO Sovići
 • č. 3479, zvana „Vrtaljke“, u naravi pašnjak 4. klase, KO Sovići
 • č. 3477, zvana „Vrtaljke“, u naravi pašnjak 4. klase, KO Sovići
 • č. 3473, zvana „Vrtaljke“, u naravi pašnjak 4. klase, KO Sovići
 • č. 3472, zvana „Vrtaljka“, u naravi livada 5. klase, KO Sovići
 • č. 3441, zvana „Vrtaljka“, u naravi šuma 6. klase, KO Sovići
 • č. 3440, zvana „Jednostranice“, u naravi pašnjak 4. klase, KO Sovići
 • č. 3437, zvana „Poši Kovac“, u naravi šuma 5. klase, KO Sovići
 • č. 3430, zvana „Poši Kovac“, u naravi pašnjak 4. klase, KO Sovići
 • č. 3789, zvana „Javorovac“, u naravi potok, KO Sovići
 • č. 3438/1, zvana „Poši Kovac“, u naravi livada 5. klase, KO Sovići
 • č. 3920, zvana „Bašta“, u naravi livada 6. klase, KO Doljani
 • č. 4110, zvana „Javorac“, u naravi potok, KO Doljani

 

Navedenom odlukom korisnikom nepotpunog izvlaštenja utvrđeno je Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, OJ Distribucija električne energije, Distribucijsko područje Jug.

Stoga, JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, kao korisnik nepotpunog izvlaštenja, poziva sve vlasnike nekretnina, gore pobrojane, obuhvaćene lokacijom izgradnje predmetnog dalekovoda, da se u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, jave na neki od sljedećih brojeva telefona: 036 335 300 ili 036 335 390, kako bi sa zainteresiranim vlasnicima nekretnina pokušali sporazumno riješiti pitanje zasnivanja prava služnosti, prije podnošenja prijedloga za nepotpuno izvlaštenje.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnoga informiranja.

Javni oglas objavljen je u dnevnim novinama, na mrežnoj stranici JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, kao i na oglasnoj ploči JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, organizacijska jedinica Distribucija električne energije.

 

 • Detalji vijesti
Napisano 29. Srpanj 2022
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.