Javni poziv

Javni poziv

Na temelju Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prodaju akumulatorskih baterija iz HE Peć Mlini broj : I- 2263 /22 od 31.3. 2022. godine, Povjerenstvo za prodaju raspisuje:

 

 

 

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sredstava – istrošenih akumulatorskih baterija iz HE Peć Mlini u

JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar

 

Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresirane pravne subjekte da podnesu svoje ponude za kupnju rashodovanih sredstava – istrošenih akumulatorskih baterija kako slijedi:

 

R.br. Rashodovano sredstvo Ključni broj Količina (kom) Ukupna težina

(kg)

1. Baterija 1(270 Ah,106 ćelija,220 VDC) 16 06 01* 1 1939,8

(106 x 18,3 kg)

2. Baterija 2(270 Ah,106 ćelija,220 VDC) 16 06 01* 1 1939,8

(106 x 18,3 kg)

3. Rezervna baterija 16 06 01* 3 54,9

(3×18,3 kg))

4. Rezervna baterija 16 06 01* 4 56,0

(4×17,0 kg))

Lokacija na kojoj se nalazi predmet prodaje:

Peć Mlini, HE Peć Mlini – plato strojarnice HE Peć Mlini

 

Pravo nadmetanja imaju sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti gospodarenja specificiranom vrstom otpada te koje imaju dozvolu za gospodarenje specificiranom vrstom otpada ili okolišnu dozvolu ili suglasnost o oslobađanju obveza pribavljanja dozvole izdatu od nadležnog ministarstva. Ostali uvjeti i dokazi za sudjelovanje navedeni su u besplatnoj dokumentaciji za sudjelovanje po Javnom pozivu, koju zainteresirani Ponuditelji mogu preuzeti od 4.5. do 12.5.2022. godine elektroničkom poštom.

Kontakt osoba za preuzimanje dokumentacije je Sanja Jelavić, mail: sanja.jelavic@ephzhb.ba.

Rashodovana sredstva – istrošene akumulatorske baterije koje su predmet prodaje preuzimati će se na navedenoj lokaciji, Peć Mlini – HE Peć Mlini.

Svi zainteresirani ponuditelji mogu pogledati rashodovana sredstva – istrošene akumulatorske baterije na lokaciji preuzimanja.

Predmet prodaje, tj. javnog prikupljanja ponuda, prodaje se po načelu viđeno-kupljeno te je isključena pojedinačna prodaja i svi naknadni prigovori.

Rok za podnošenje zatvorenih i zapečaćenih ponuda je 26.5.2022. godine do 12:30 sati, a javno otvaranje ponuda održat će se 26.5.2022. godine u 13:00 sati u prostorijama JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, Mile Budaka 106 a, 88000 Mostar, dvorana u prizemlju u prisustvu ovlaštenih predstavnika zainteresiranih ponuditelja.

Ovaj poziv biti će objavljen u dnevnom tisku, Večernje list i na mrežnoj stranici JP EP HZ HB d.d. Mostar – www.ephzhb.ba.

  • Detalji vijesti
Napisano 4. Svibanj 2022
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.