Javni poziv svim zainteresiranim vlasnicima radi pokušaja sporazumnoga rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u cilju izgradnje VE Poklečani

Javni poziv svim zainteresiranim vlasnicima radi pokušaja sporazumnoga rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u cilju izgradnje VE Poklečani

Sukladno članku 23. Zakona o izvlaštenju FBiH (Službene novine Federacije BiH broj 70/07, 36/10, 25/12, 8/2015 i 34/16), Javno poduzeće “ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE” dioničko društvo Mostar, OJ Proizvodnja električne energije, upućuje:

JAVNI POZIV

svim zainteresiranim vlasnicima radi pokušaja sporazumnoga rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno uknjižbe prava vlasništva/zasnivanja prava služnosti na nekretninama na kojem području je utvrđen javni interes u cilju izgradnje VE Poklečani

 

Odlukom Općinskoga vijeća općine Posušje, broj: 01-31-144/23 od 27.7.2023.godine, utvrđeno je da je od javnoga interesa izgradnja VE Poklečani, te kako se može pristupiti potpunom i nepotpunom izvlaštenju nekretnina označenih kao:

 

 • Dio k.č. 100/1, naziv parcele Bijeli brijeg, kultura pašnjak 5. klase, površine 7098559 m² (površina predviđena za potpuno izvlaštenje 40249 m²), upisana u posjedovni list broj 100 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 3896/1, naziv parcele Debelo brdo, kultura pašnjak 5. klase, površine 1035835 m² i pašnjak 6. klase, površine 3107505 m² (površina predviđena za potpuno izvlaštenje 4500 m²), upisana u posjedovni list broj 105 k.o. Konjsko Bare.
 • Dio k.č. 1395, naziv parcele Stara ograda, kultura pašnjak 3. klase, površine 24761 m² (površina predviđena za potpuno izvlaštenje 900 m²), upisana u posjedovni list broj 383 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 4098, naziv parcele Babriđa ograda, kultura pašnjak 4. klase, površine 55658 m² (površina predviđena za potpuno izvlaštenje 113 m²), upisana u posjedovni list broj 240 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 233 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 4131, naziv parcele Ogradica, kultura pašnjak 6. klase, površine 2256 m² (površina predviđena za potpuno izvlaštenje 126 m²), upisana u posjedovni list broj 638 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 579 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 3806, naziv parcele Poprikača, kultura pašnjak 4. klase, površine 5060 m² (površina predviđena za potpuno izvlaštenje 900 m²), upisana u posjedovni list broj 25 k.o. Konjsko Bare.
 • K.č. 3848, naziv parcele Babića dolac, kultura pašnjak 4. klase, površine 201 m², upisana u posjedovni list broj 98 k.o. Konjsko Bare.
 • K. č. 3848, naziv parcele Babin dolac, kultura pašnjak 4. klase, površine 268 m², upisana u posjedovni list broj 93 k.o. Konjsko Bare.
 • K. č. 3848, naziv parcele Babin dolac, kultura pašnjak 4. klase, površine 405 m², upisana u posjedovni list broj 94 k.o. Konjsko Bare.
 • K.č. 3848, naziv parcele Babića dolac, kultura pašnjak 4. klase, površine 201 m², upisana u posjedovni list broj 96 k.o. Konjsko Bare.
 • Dio k.č. 1278, naziv parcele Rupa, kultura pašnjak 4. klase, površine 1531 m² (površina predviđena za potpuno izvlaštenje 115 m²), upisana u posjedovni list broj 409 k.o. Poklečani.
 • K.č. 1279, naziv parcele Rupa, kultura oranica/njiva 6. klase, površine 390 m², upisana u posjedovni list broj 409 k.o. Poklečani.
 • K. č. 1283, naziv parcele Pod Kojinovcom, kultura livada 5. klase, površine 881 m², upisana u posjedovni list broj 373 k.o. Poklečani.
 • K.č. 1284, naziv parcele Kajinovac, kultura oranica/njiva 5. klase, površine 140 m², upisana u posjedovni list broj 282 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 274 k.o. Poklečani.
 • Dio č. 1285, naziv parcele Pod Konjovcom, kultura oranica/njiva 5. klase, površine 661 m² (površina predviđena za potpuno izvlaštenje 27 m²), upisana u posjedovni list broj 400 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 387 k.o. Poklečani;.
 • Dio č. 1286, naziv parcele Pod Konjovicom, kultura pašnjak 3. klase, površine 556 m² (površina predviđena za potpuno izvlaštenje 33 m²), upisana u posjedovni list broj 400 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 387 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 1413, naziv parcele Stara ograda, kultura pašnjak 3. klase, površine 17658 m² (površina predviđena za potpuno izvlaštenje 686 m²), upisana u posjedovni list broj 383 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 100/1, naziv parcele Bijeli brijeg, kultura pašnjak 5. klase, površine 7098559 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 203977 m²), upisana u posjedovni list broj 100 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 104, naziv parcele Bijeli brijeg, kultura šuma 3. klase, površine 9290 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 2393 m²), upisana u posjedovni list broj 100 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 1/1, naziv parcele Žabljak Zmijača, kultura pašnjak 5. klase, površine 9756695 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 4133 m²), upisana u posjedovni list broj 70 k.o. Vrpolje.
 • Dio k.č. 470, naziv parcele Ćtitar, kultura šuma 3. klase, površine 2450803 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 25 m²), upisana u posjedovni list broj 100 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 3896/1, naziv parcele Debelo brdo, kultura pašnjak 5. klase, površine 1035835 m² i pašnjak 6. klase, površine 3107505 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 51004 m²), upisana u posjedovni list broj 105 k.o. Konjsko Bare.
 • Dio k.č. 158, naziv parcele Pod Oberom, kultura pašnjak 3. klase, površine 4151 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 375 m²), upisana u posjedovni list broj 263 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj 255 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 157, naziv parcele Pod Oberom, kultura pašnjak 3. klase, površine 2791 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 945 m²), upisana u posjedovni list broj 263 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 255 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 165, naziv parcele Na poljicu njiva, kultura livada 6. klase, površine 1161 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 44 m²), upisana u posjedovni list broj 315 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 306 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 1901, naziv parcele Prosina, kultura livada 6. klase, površine 1376 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 38 m²), upisana u posjedovni list broj 263 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 255 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 179/1, naziv parcele Pod kosom, kultura pašnjak 4. klase, površine 1488 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 655 m²), upisana u posjedovni list broj 389 k.o. Poklečani.
 • K. č. 1893, naziv parcele Popratuća, kultura pašnjak 4. klase, površine 397 m² i oranica/njiva 5. klase, površine 150 m², upisana u posjedovni list broj 289 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 281 k.o. Poklečani.
 • K. č. 1065, naziv parcele Dračica, kultura pašnjak 4. klase, površine 1067 m², upisana u posjedovni list broj 392 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 1066, naziv parcele Dračica, kultura oranica/njiva 6. klase, površine 626 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 131 m²), upisana u posjedovni list broj 392 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 1067, naziv parcele Dračica, kultura pašnjak 3. klase, površine 441 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 9 m²), upisana u posjedovni list broj 392 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 1246, naziv parcele Račićte, kultura pašnjak 3. klase, površine 2748 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 39 m²), upisana u posjedovni list broj 266 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 258 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 1398, naziv parcele Rupa, kultura pašnjak 4. klase, površine 1091 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 8 m²), upisana u posjedovni list broj 468 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 1400, naziv parcele Rupa, kultura šuma 3. klase, površine 700 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 93 m²), upisana u posjedovni list broj 468 k.o. Poklečani.
 • K. č. 1402, naziv parcele Rubica, kultura oranica/njiva 5. klase, površine 100 m², upisana u posjedovni list broj 73 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 84 k.o. Poklečani;
 • K. č. 1403, naziv parcele Vrta dod rupe, kultura oranica/njiva 5. klase, površine 90 m², upisana na Anđa Sabljo ud. Ivana s dijelom 1/2, Božo (Ivana) Sabljo s dijelom 1/8, Branko (Ivana) Sabljo s dijelom 1/4 i Vinko (Ivana) Sabljo s dijelom 1/8, posjedovni list broj 409 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 1404, naziv parcele Vrta dod rupe, kultura oranica/njiva 5. klase, površine 330 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 50 m²), upisana u posjedovni list broj 409 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 1395, naziv parcele Stara ograda, kultura pašnjak 3. klase, površine 24761 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 6206 m²), upisana u posjedovni list broj 383 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 1393, naziv parcele Stara ograda, kultura šuma 3. klase, površine 2441 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 100 m²), upisana u posjedovni list broj 383 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 1430/3, naziv parcele Mala ograda, kultura kuća i zgrada, površine 30 m², pašnjak 3. klase, površine 13067 m² i oranica/njiva 5. klase, površine 170 m², (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 84 m²), upisana u posjedovni list broj 505 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 1387, naziv parcele Lazina pod planom, kultura kuća i zgrada, površine 28 m², oranica/njiva 6. klase, površine 1564 m², (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 942 m²), upisana u posjedovni list broj 409 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 1388, naziv parcele Lazina pod planom, kultura šuma 2. klase, površine 3003 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 708 m²), upisana u posjedovni list broj 409 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 1374, naziv parcele Lazina pod planom, kultura livada 5. klase, površine 4144 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 374 m²), upisana u posjedovni list broj 409 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 1380, naziv parcele Voznik, kultura šuma 3. klase, površine 10211 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 1130 m²), upisana u posjedovni list broj 343 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 333 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 704, naziv parcele Biržuća, kultura oranica/njiva 5. klase, površine 808 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 26 m²), upisana u posjedovni list broj 144 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 148 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 705, naziv parcele Biržuća, kultura pašnjak 3. klase, površine 25238 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 1239 m²), upisana u posjedovni list broj 144 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 148 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 710, naziv parcele Biržuća, kultura pašnjak 3. klase, površine 6620 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 195 m²), u posjedovni list broj 81 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 4064, naziv parcele Ogradica, kultura livada 6. klase, površine 20794 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 2122 m²), upisana u posjedovni list broj 378 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 367 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 4066, naziv parcele Vrta, kultura oranica/njiva 5. klase, površine 560 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 196 m²), upisana u posjedovni list broj 380 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 369 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 4098, naziv parcele Babriđa ograda, kultura pašnjak 4. klase, površine 55658 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 187 m²), upisana u posjedovni list broj 240 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 233 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 4102, naziv parcele Barbica ogr., kultura livada 6. klase, površine 15072 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 400 m²), upisana u posjedovni list broj 34 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 47 k.o. Poklečani.
 • Dio k.č. 4131, naziv parcele Ogradica, kultura pašnjak 6. klase, površine 2256 m² (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 149 m²), upisana u posjedovni list broj 638 k.o. Poklečani i zemljišnoknjižni uložak broj: 579 k.o. Poklečani.
 • K. č. 3835, naziv parcele Lazina, kultura pašnjak 4. klase, površine 815 m², upisana u posjedovni list broj 9 k.o. Konjsko Bare.
 • K. č. 3835, naziv parcele Lazina kod doca, kultura pašnjak 4. klase, površine 815 m², upisana u posjedovni list broj 10 k.o. Konjsko Bare.
 • K. č. 3836, naziv parcele Lazina kod doca, kultura pašnjak 5. klase, površine 2890 m², upisana u posjedovni list broj 10 k.o. Konjsko Bare.
 • K. č. 3835, naziv parcele Lazina kod doca, kultura pašnjak 4. klase, površine 815 m², upisana u posjedovni list broj 19 k.o. Konjsko Bare.
 • K. č. 3836, naziv parcele Lazina kod doca, kultura pašnjak 5. klase, površine 2890 m², upisana u posjedovni list broj 19 k.o. Konjsko Bare.
 • K. č. 3820, naziv parcele Krstače, kultura livada 6. klase, površine 620 m², upisana u posjedovni list broj 95 k.o. Konjsko Bare.
 • K. č. 3836, naziv parcele Lazina kod Palića doca, kultura pašnjak 5. klase, površine 2890 m², upisana u posjedovni list broj 195 k.o. Konjsko Bare.
 • K.č. 3804/3, naziv parcele Vrtline, kultura pašnjak 4. klase, površine 114 m², upisana u posjedovni list broj 195 k.o. Konjsko Bare.
 • K. č. 3804/4, naziv parcele Vrtline, kultura pašnjak 4. klase, površine 115 m², upisana u posjedovni list broj 195 k.o. Konjsko Bare.
 • K. č. 3805, naziv parcele Poprijekača, kultura pašnjak 4. klase, površine 6180 m², upisana u posjedovni list broj 201 k.o. Konjsko Bare.
 • K. č. 3835, naziv parcele Lazina kod doca, kultura pašnjak 4. klase, površine 815 m², upisana u posjedovni list broj 25 k.o. Konjsko Bare.
 • K. č. 3836, naziv parcele Lazina kod doca, kultura pašnjak 5. klase, površine 2890 m², upisana u posjedovni list broj 25 k.o. Konjsko Bare.
 • Dio k.č. 3806, naziv parcele Poprikača, kultura pašnjak 4. klase, površine 5060 m², (površina predviđena za nepotpuno izvlaštenje – služnost 4160 m²), upisana u posjedovni list broj 25 k.o. Konjsko Bare.
 • K. č. 3808/1, naziv parcele Poprikuša, kultura pašnjak 4. klase, površine 2250 m², upisana u posjedovni list broj 167 k.o. Konjsko Bare.

 

Navedenom odlukom korisnikom potpunoga i nepotpunoga izvlaštenja utvrđeno je Javno poduzeće ”ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE” dioničko društvo Mostar.

Stoga društvo JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, kao korisnik potpunoga i nepotpunoga izvlaštenja, poziva sve vlasnike naprijed navedenih nekretnina, da se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovoga oglasa, jave na neki od sljedećih telefonskih brojeva: 036 335 204 ili 036 335 247, kako bi se sa zainteresiranim vlasnicima nekretnina pokušali sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništva i zasnivanja prava služnosti, prije podnošenja prijedloga za potpuno i nepotpuno izvlaštenje.

 

Poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnoga informiranja. Javni oglas objavljen je u dnevnim novinama, na mrežnoj stranici društva: JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, kao i na oglasnoj ploči društva JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. Mostar, organizacijska jedinica Proizvodnja električne energije.

v.d. generalnoga direktora:

dr.sc. Drago Bago, dipl.ing.el.

 • Detalji vijesti
Napisano 28. August 2023
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.