JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP ARHIVSKOGA PROSTORA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP ARHIVSKOGA PROSTORA

 

I. PREDMET POZIVA

JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d. d. Mostar poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave ponude o davanju u zakup arhivskoga prostora (zatvoreni prostor) na području općine Novi Travnik. Arhivski prostor uzima se u zakup za potrebe obavljanja poslovne djelatnosti Organizacijske jedinice Distribucija električne energije, DP „Centar“ Novi Travnik, na razdoblje od 3 godine s mogućnošću produženja.

II. TEHNIČKI I FUNKCIONALNI ZAHTEVI ZA ARHIVSKI PROSTOR

Traženi arhivski prostor (zatvoreni prostor) mora zadovoljavati sljedeće uvjete tehničke i funkcionalne opremljenosti:

 1. ukupna površina zatvorenoga arhivskog prostora 180 – 250 m2
 2. udaljenost arhivskoga prostora od Upravne zgrade DP „Centar“, Vilenička b.b. Novi Travnik treba biti do 500 m
 3. arhivski prostor treba posjedovati zasebni ulaz i izlaz za pješake i teretno vozilo
 4. visina stropa arhivskoga prostora treba biti minimalno 4 m
 5. prostorije trebaju biti suhe, prozračne i zaštićene od prodora nadzemnih i podzemnih voda te izravnoga djelovanja sunčeve svjetlosti
 6. arhivski prostor treba imati dozvolu za korištenje – uporabnu dozvolu
 7. arhivski prostor treba biti izgrađen od čvrstih, negorivih materijala (beton, cigla itd.)
 8. arhivski prostor treba posjedovati tehničku i fizičku zaštitu 24 h
 9. arhivski prostor treba biti opremljen vatrodojavnim sustavom
 10. arhivski prostor treba biti opremljen policama, ormarima ili drugim sustavima namijenjenima za odlaganje arhivske građe
 11. police, odnosno ormari trebaju biti odmaknuti od zidova tako da se omogući cirkulacija zraka, dovoljno čvrsti i stabilni za puno opterećenje arhivskom građom i dovoljno međusobno razmaknuti za neometan prolaz (minimalno 80 cm) i rukovanje građom. Donja polica mora biti odmaknuta od poda najmanje 15 cm
 12. u arhivskome prostoru mora se osigurati primjereno osvjetljenje, rasvjetna tijela trebaju biti raspoređena između polica u nizove
 13. arhivski prostor treba biti opremljen uredno servisiranim aparatima za suho gašenje požara u dovoljnom broju
 14. treba imati osigurano održavanje prilaza arhivskom prostoru (čišćenje snijega i sl.)

III. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA

 • ponuđena cijena
 • udaljenost od Upravne zgrade DP „Centar“
 • udovoljenje postavljenim uvjetima

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba sadržavati sljedeće podatke:

 • interes u pisanome obliku s podatcima o vlasniku i lokacijom arhivskoga prostora
 • ponuđenu cijenu u jedinici mjere KM/m2 uz naznaku što je sve uključeno u cijenu
 • telefonski broj kontakt osobe

Uz ponudu se dostavljaju sljedeći dokumenti:

 • dokaz o vlasništvu (original ili ovjerena preslika)
 • skica ponuđenoga arhivskog prostora s naznačenim dimenzijama

V. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju najkasnije u roku od 8 dana od dana objave u dnevnim novinama, u propisno zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili neposredno na adresu JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar; Organizacijske jedinice Distribucija električne energije, DP „Centar“ Novi Travnik, Vilenička b.b., 72 290 Novi Travnik s naznakom „Ponuda za davanje u zakup arhivskog prostora, ne otvaraj”.

Svi će ponuditelji biti naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu otvaranja ponuda na kojem mogu nazočiti predstavnici ponuditelja

VI. DODATNE INFORMACIJE

JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d. d. Mostar ne snosi nikakve troškove sudjelovanja ponuditelja u postupku prikupljanja ponuda te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti bilo koju ponudu bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima. Povjerenstvo koje provodi proceduru prikupljanja i ocjene ponuda zadržava pravo traženja na uvid dodatne dokumentacije, kao i moguća dodatna pojašnjenja vezana uz opremljenost prostora i uvjete zakupa.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane.

Sve dodatne informacije ponuditelji mogu dobiti na telefonski broj: 063/410-161, osoba za kontakt Marija Sokanović.

 

 • Detalji vijesti
Napisano 28. Rujan 2022
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.