Javni poziv za dostavljanje ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora

Javni poziv za dostavljanje ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP

POSLOVNOGA PROSTORA

 

I. PREDMET POZIVA

JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d. d. Mostar poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave ponude o davanju u zakup poslovnoga prostora (uredske prostorije) na području općine Jajce. Poslovni se prostor uzima u zakup za potrebe obavljanja poslovne djelatnosti Organizacijske jedinice HE Sliv „Vrbas“ Jajce, na razdoblje od 6 mjeseci s mogućnošću produženja.

II.TEHNIČKI I FUNKCIONALNI ZAHTJEVI ZA POSLOVNI PROSTOR

Traženi poslovni prostor odnosno uredske prostorije moraju zadovoljavati sljedeće uvjete tehničke i funkcionalne opremljenosti:

 

 • ukupna površina od 350 do 450 m2
 • najmanje 12 zasebnih ureda koji međusobno čine jednu povezanu cjelinu
 • opremljenost poslovnoga prostora mora biti na razini do useljivosti za smještaj u uredima s uredskim namještajem (radni stolovi, uredske stolice, ormari i dr.) te odgovarajućom infrastrukturom (struja, telefon, grijanje cjelokupnoga prostora i ostalo) i zajedničkim prostorijama (mokri čvor, WC, hodnik i dr.)
 • udaljenost do 1 km od upravne zgrade Organizacijske jedinice HE Sliv „Vrbas“ na adresi Baščeluci 3, 70 101 Jajce.

 

III. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA

 • ponuđena cijena
 • udaljenost od upravne zgrade Organizacijske jedinice HE Sliv „Vrbas“ Jajce
 • opremljenost ureda

 

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba sadržavati sljedeće podatke:

 • interes u pisanome obliku s podacima o vlasniku i adresu poslovnoga prostora
 • ponuđenu cijenu u jedinici mjere KM/m2 uz naznaku što je sve uključeno u cijenu
 • telefonski broj kontakt osobe

Uz ponudu se dostavljaju sljedeći dokumenti:

 • dokaz o vlasništvu (original ili ovjerena preslika)
 • uporabna dozvola- odobrenje za rad u poslovnom prostoru (original ili ovjerena preslika)
 • skica ili plan ponuđena poslovnog prostora s naznačenim dimenzijama

V. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju najkasnije u roku od 8 dana od dana objave u dnevnim novinama, u propisno zatvorenoj kuverti preporučeno poštom ili neposredno na adresu JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne„ d.d. Mostar; OJ HE Sliv „Vrbas“ Jajce , Baščeluci 3, 70 101 Jajce s naznakom „Ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora, ne otvaraj“. Svi ponuditelji će biti naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu otvaranja ponuda na kojem mogu nazočiti predstavnici ponuditelja.

VI. DODATNE INFORMACIJE

JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d. d. Mostar ne snosi nikakve troškove sudjelovanja ponuditelja u postupku prikupljanja ponuda te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti bilo koju ponudu bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima. Povjerenstvo koje provodi proceduru prikupljanja i ocjene ponuda zadržava pravo traženja na uvid dodatne dokumentacije, kao i moguća dodatna pojašnjenja vezana uz opremljenost poslovnoga prostora i uvjete zakupa.

 

Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane.

 

Sve dodatne informacije ponuditelji mogu dobiti na telefonski broj 030/658-049, osoba za kontakt Marinko Barišić.

 • Detalji vijesti
Napisano 22. Svibanj 2018
Kategorija Novosti, Press
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.