Javni poziv za dostavljanje ponuda za davanje u zakup zemljišta

Javni poziv za dostavljanje ponuda za davanje u zakup zemljišta

I. PREDMET POZIVA

JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d. d. Mostar poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave ponude o davanju u zakup zemljišta (otvoreni skladišni prostor) na području općine Kiseljak. Zemljište se uzima u zakup za potrebe obavljanja poslovne djelatnosti Organizacijske jedinice Distribucija električne energije, DP „Centar“ Novi Travnik, na razdoblje od 5 godina s mogućnošću produženja.

II. TEHNIČKI I FUNKCIONALNI ZAHTJEVI ZA POSLOVNI PROSTOR

Traženo zemljište (otvoreni skladišni prostor) mora zadovoljavati sljedeće uvjete tehničke i funkcionalne opremljenosti:

 1. ukupna površina od 1000 do 2000 m2
 2. zemljište mora biti ograđeno
 3. neophodan asfaltirani pristup zemljištu kako za osobna vozila tako i za kamione i šlepere
 4. unutar ponuđenoga zemljišta potrebno je da dio zemljišta bude s nadstrešnicom površine 100 do 200 m², te dio zatvorenoga prostora površine 30-50 m²
 5. ograđeno zemljište treba imati tehničku zaštitu, odnosno videonadzor i alarm i treba biti osvjetljeno
 6. udaljenost do 2 km od poslovne zgrade Poslovnice Elektro Kiseljak na adresi Obala hrvatske mladeži b.b., Kiseljak.

III. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA

 • ponuđena cijena
 • udaljenost od poslovne zgrade Poslovnice Elektro Kiseljak
 • udovoljenje postavljenim uvjetima

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba sadržavati sljedeće podatke:

 • interes u pisanome obliku s podacima o vlasniku i lokacijom zemljišta
 • ponuđenu cijenu u jedinici mjere KM/m2 uz naznaku što je sve uključeno u cijenu
 • telefonski broj kontakt osobe

Uz ponudu se dostavljaju sljedeći dokumenti:

 • dokaz o vlasništvu (original ili ovjerena preslika)
 • skica ili plan ponuđenoga zemljišta s naznačenim dimenzijama

V. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju najkasnije u roku od 8 dana od dana objave u dnevnim novinama, u propisno zatvorenoj kuverti preporučeno poštom ili neposredno na adresu JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar; Organizacijske jedinice Distribucija električne energije, DP „Centar“ Novi Travnik, Vilenička b.b., 72 290 Novi Travnik s naznakom „Ponuda za davanje u zakup zemljišta, ne otvaraj“.

Svi će ponuditelji biti naknadno obaviješteni o mjestu i vremenu otvaranja ponuda na kojem mogu nazočiti predstavnici ponuditelja.

VI. DODATNE INFORMACIJE

JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d. d. Mostar ne snosi nikakve troškove sudjelovanja ponuditelja u postupku prikupljanja ponuda te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti bilo koju ponudu bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima. Povjerenstvo koje provodi proceduru prikupljanja i ocjene ponuda zadržava pravo traženja na uvid dodatne dokumentacije, kao i moguća dodatna pojašnjenja vezana uz opremljenost zemljišta i uvjete zakupa.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće biti razmatrane.

Sve dodatne informacije ponuditelji mogu dobiti na telefonski broj 030/879-458, osoba za kontakt Vlatko Franković.

 • Detalji vijesti
Napisano 9. October 2020
Kategorija Novosti, Press
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.