Javni poziv za dostavu ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora

Javni poziv za dostavu ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora

JAVNI POZIV

za dostavu ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora

1.PREDMET POZIVA

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave ponude o davanju u zakup poslovnoga prostora. Poslovni prostor treba biti smješten na području Grada Mostara, u blizini sjedišta organizacijske jedinice Opskrba električnom energijom, adresa Zagrebačka 1., 88 000 Mostar.

Poslovni prostor zakupljuje se za potrebe obavljanja dijela poslovne djelatnosti Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar i zakupljuje se na razdoblje od 36 mjeseci, uz mogućnost produženja.

 1. ZAHTJEVI TEHNIČKE I FUNKCIONALNE OPREMLJENOSTI PROSTORA

Traženi poslovni prostor mora zadovoljavati sljedeće uvjete tehničke i funkcionalne opremljenosti:

 • ukupna površina prostora od oko 450 m2,
 • razina je opremljenosti infrastrukturom (struja, telefon, klimatizacija i ostalo) i zajedničkim prostorijama (mokri čvor, wc, hodnik i dr.)
 • dokaz o vlasništvu objekta
 1. KRITERIJ ZA VREDNOVANJE PONUDA
 • ponuđena cijena
 • udaljenost od sjedišta poslovne jedinice Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, organizacijska jedinica Opskrba električnom energijom, Zagrebačka 1.
 • izravan pristup šalter sali za naplatu s ulice uz omogućen pristup osobama s invaliditetom sa javne pješačke površine
 1. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba sadržavati sljedeće podatke i dokumente :

 • podatke o vlasniku i adresu poslovnoga prostora
 • dokaz o vlasništvu
 • uporabnu dozvolu (odobrenje za rad u poslovnom prostoru)
 • skica ili plan ponuđena poslovnog prostora s naznačenim dimenzijama
 • ponuđenu cijenu u jedinici mjere km/m2, posebno navedeno što je sve uključeno u cijenu
 • telefonski broj osobe za kontakt

 1. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju najkasnije 7 dana od dana objave ovoga poziva u propisno zatvorenom omotu preporučenom poštom ili neposredno na adresu Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, organizacijska jedinice Opskrba električnom energijom, adresa Zagrebačka 1., 88 000 Mostar s naznakom „Ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora, ne otvaraj“.

Svi ponuditelji bit će obaviješteni o danu i o vremenu javnoga otvaranja ponuda na kojem mogu nazočiti predstavnici ponuditelja.

Ponuditelji će naknadno biti obaviješteni o terminu obilaska ponuđena poslovnoga prostora.

 1. DODATNE INFORMACIJE

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar ne snosi nikakve troškove sudjelovanja ponuditelja u postupku prikupljanja ponuda, te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti bilo koju ponudu bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima. Povjerenstvo zadržava pravo traženja na uvid dodatne dokumentacije, kao i eventualna dodatna pojašnjenja za uvjete zakupa. Sve dodatne informacije ponuditelji mogu dobiti na broj telefona 036/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­446-457, osoba za kontakt Ivica Brekalo.

 • Detalji vijesti
Napisano 10. May 2017
Kategorija Novosti, Press
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.