JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA

1.PREDMET POZIVA

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave ponude o davanju u zakup poslovnoga prostora (uredske prostorije). Poslovni prostor treba biti smješten na području Grada Mostara, u blizini (udaljenost oko 2 km) sjedišta Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, adresa Mile Budaka 106 A, 88 000 Mostar.

Poslovni prostor zakupljuje se za potrebe obavljanja dijela poslovne djelatnosti Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar i zakupljuje se na razdoblje od 12 mjeseci, uz mogućnost produženja.

2. ZAHTJEVI TEHNIČKE I FUNKCIONALNE OPREMLJENOSTI PROSTORA

Traženi poslovni prostor odnosno uredske prostorije moraju zadovoljavati sljedeće uvjete tehničke i funkcionalne opremljenosti:

 • ukupna površina prostora od oko 400 m2, a mora se sastojati od oko 20 zasebnih ureda, koji čine jednu povezanu cjelinu
 • razina je opremljenosti poslovnoga prostora do useljivosti za smještaj u uredima s odgovarajućim uredskim namještajem (radni stolovi, uredske stolice, ormari i dr.), infrastrukturom (struja, telefon, klimatizacija i ostalo) i zajedničkim prostorijama (mokri čvor, wc, hodnik i dr.)
 • dokaz o vlasništvu objekta

3. KRITERIJ ZA VREDNOVANJE PONUDA

 • ponuđena cijena
 • udaljenost od sjedišta Javnoga poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, Mile Budaka 106 A
 • opremljenost ureda

4. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba sadržavati sljedeće podatke i dokumente:

 • interes u pisanom obliku s podacima o vlasniku i adresu poslovnoga prostora
 • dokaz o vlasništvu
 • uporabnu dozvolu (odobrenje za rad u poslovnom prostoru)
 • skica ili plan ponuđena poslovnog prostora s naznačenim dimenzijama
 • ponuđenu cijenu u jedinici mjere km/m2, posebno navedeno što je sve uključeno u cijenu
 • telefonski broj osobe za kontakt

5. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Ponude se dostavljaju najkasnije 15 dana od dana objave ovoga poziva u propisno zatvorenom omotu preporučenom poštom ili neposredno na adresu Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, adresa Mile Budaka 106 A Mostar s naznakom „Ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora, ne otvaraj“.

Svi će ponuditelji biti obaviješteni o danu i o vremenu javnoga otvaranja ponuda na kojem mogu nazočiti predstavnici ponuditelja.

Ponuditelji će naknadno biti obaviješteni o terminu obilaska ponuđena poslovnoga prostora.

6. DODATNE INFORMACIJE

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar ne snosi nikakve troškove sudjelovanja ponuditelja u postupku prikupljanja ponuda, te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti bilo koju ponudu bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima. Povjerenstvo zadržava pravo traženja na uvid dodatne dokumentacije, kao i eventualna dodatna pojašnjenja za opremanje poslovnoga prostora i uvjete zakupa. Sve dodatne informacije ponuditelji mogu dobiti na telefonski broj 036/335-722, osoba za kontakt: Josip Dragić.

 

 • Detalji vijesti
Napisano 21. January 2016
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.