Javni poziv za dostavu ponuda za davanje u zakup poslovnih prostorija u poslovnome objektu Rondo

Javni poziv za dostavu ponuda za davanje u zakup poslovnih prostorija u poslovnome objektu Rondo

 

Na temelju Odluke Uprave Društva, broj: I-849/19 od 8. veljače 2019. godine, raspisuje se

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP

POSLOVNIH PROSTORIJA U POSLOVNOME OBJEKTU “RONDO”

 

Javno poduzeće “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave ponude za davanje u zakup poslovnih prostorija u poslovnome objektu “Rondo”, Ulica Kralja Petra Krešimira IV, Mostar.

Ukupna površina poslovnih prostorija koje se daju u zakup iznosi 140,97 m², a nalaze se na

prizemlju (čajna kuhinja, površine 17,28 m²), na II. katu (čajna kuhinja, površine 17,28 m² i čajna kuhinja III., površine 26,20 m²), te na III. katu (restoran, površine 80,21 m²).

Navedeni poslovni prostori daju se u zakup u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga za radnike i goste Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar.

Poslovni prostori se daju u zakup na određeno vrijeme od 24 mjeseca s mogućnošću produženja ugovora.

Ponude za sudjelovanje u Javnome natječaju mogu dostaviti pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti.

Ponuđač treba dostaviti ponudu za sve poslovne prostorije koje se daju u zakup. Ukoliko ponuđač dostavi ponudu za jednu, dvije ili tri poslovne prostorije, ponuda se neće razmatrati.

Ponuda treba sadržavati:

  • Naziv i točnu adresu ponuđača (telefon; faks; elektronička pošta).
  • Rješenje o upisu u sudski registar iz kojeg je vidljivo da je ponuđač registriran za oglašenu djelatnost.
  • Izvod iz sudskoga registra, ili, ako to nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili tijelo uprave u BiH, u cilju dokazivanja da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio, kao i da nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegova poslovnoga ponašanja, te da nije proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od nadležnoga suda u razdoblju od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude.
  • Uvjerenje izdano od ovlaštenih tijela u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvaća mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, kao i da je ispunio obveze plaćanja poreza koje se odnose na direktne i indirektne poreze u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini.
  • Izjavu da se ponuđač (zakupoprimatelj) obvezuje da će ukoliko bude izabran, osigurati sredstvo (bankovno jamstvo, mjenica…) na ime osiguranja plaćanja zakupnine za razdoblje od 24 mjeseca, u iznosu od 10 % vrijednosti ugovorene zakupnine.
  • Izjavu ponuđača da je valjanost ponude 3 mjeseca od dana isteka roka za dostavu ponude.

Ponuđač može dostaviti i drugu dokumentaciju za koju smatra da je bitna.

Nepravodobna i nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja ispunjava uvjete iz natječaja i sadrži najveći iznos zakupnine.

Zakupnina će se plaćati mjesečno za razdoblje trajanja zakupnine, a najkasnije do 10. dana za prethodni mjesec.

Poslovne se prostorije mogu pogledati u petak, 15. veljače 2019. godine u razdoblju od 11.00 do 13.00 sati uz prethodnu najavu.

Kontakt osoba: Maja Lukić, 036 335 727 ili na elektronička pošta: maja.lukic@ephzhb.ba

Ponude za sudjelovanje u Javnom pozivu dostavljaju se u zatvorenim kuvertama na adresu: JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar, Ulica Mile Budaka 106A, 88000 Mostar s naznakom Javni poziv za dostavu ponuda za davanje u zakup poslovnih prostorija u Poslovnom objektu Rondo.

 

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave javnoga poziva.

  • Detalji vijesti
Napisano 14. Veljača 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.