Javni poziv za prikupljanje ponuda – rabljena motorna vozila

Javni poziv za prikupljanje ponuda – rabljena motorna vozila

Na temelju Odluke Uprave Društva br.I-2396/17 Povjerenstvo za prodaju rashodovanih vozila licitacijom raspisuje:

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

-treći krug-

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pisane ponude za kupnju sljedećih motornih vozila:

 

Red.

br.

VRSTA

MARKA I TIP VOZILA

God.

proiz.

Reg. broj Stanje ispravnosti

vozila

Početna

cijena

(KM)

Lokacija na

kojoj se nalazi

vozilo i

kontakt osoba

1. Osobni automobil

Opel Corsa 1,0

1997. 892-K-339 u voznom stanju 600,00 Nikola Pandžić 063 797 322Peć Mlini

 

2. Osobni automobil

Seat Cordoba

2001. 369-K-228 u voznom stanju 1 200,00 Petar Šimunović063 287 919 Mostar
3. Osobni automobil

Škoda Felicia 1,9D

2000. 063-J-392 u voznom stanju 900,00 Petar Šimunović063 287 919 Mostar
4. Osobni automobil

Opel Corsa1,4

1997. 617-A-787 u voznom stanju 600,00 Petar Šimunović063 287 919 Mostar
5. Osobni automobil

Opel Corsa 1,4

1997. 424-M-302 u voznom stanju 600,00 Milenko Šutalo 063 362 701 Čapljina
6. Osobni automobil

FIAT UNO1,0

1998. 129-A-937 u voznom stanju 200,00 Goran Ivanković

063 997 881

Mostar

 

7. Osobni automobil

Osobni automobil

RENAULT R19

1996. 247-J-137 u voznom stanju 200,00 Toni Leko

063 415 806

Mostar

8. Osobni automobil

KIA SPORTAGE 2,0

1998. 333-K-094 nije u voznom stanju 300,00 Vide Bošković

063 936 050

Čapljina

9. Osobni automobil

RENAULT R19

1997. 663-M-070 nije u voznom stanju 150,00 Vide Bošković

063 936 050

Čapljina

10. Osobni automobil

KIA SPORTAGE 2,0

1998. 403-T-750 u voznom stanju 900,00 Josip Perković

063 794 997 Grahovo

 

11. Osobni automobil

RENAULT R19

1997. O01-E-372 u voznom stanju 200,00 Josip Perković

063 794 997 Glamoč

 

12. Osobni automobil

SEAT CORDOBA 1,6

2002. E65-K-127 nije u voznom stanju 400,00 Ivan Đotlo 063 289 291

Busovača

TREĆA JAVNA LICITACIJA

Za prodaju vozila kombiniranom metodom –

prikupljanjem pisanih ponuda i usmenim javnim nadmetanjem

 

Ponude dostavljati u zatvorenoj kuverti na adresu: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, upravna zgrada, Mile Budaka 106A,

Mostar ili osobnom dostavom na protokol , najkasnije do 5. rujna 2017. godine (utorak) do 11.30.

Na kuverti naznačiti : šifru (redni broj pod kojim se vozilo vodi u natječajnoj dokumentaciji ), ime i prezime, adresu, telefonski broj,

i naziv poduzeća ( za pravne osobe) ponuditelja, s naznakom Ne otvaraj.

Na javnome nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji na ime jamstva uplate novčane iznose u visini od 10 % od početne

cijene vozila.

 

Ponuda treba sadržavati točan naziv vozila, ponuđenu cijenu izraženu brojčano i slovima i potpisanu, te dokaz o uplati na ime

jamstva, te podatke o računu ponuditelja radi povrata novca na ime jamstva.

Nakon otvaranja pisanih ponuda slijedi postupak usmenog nadmetanja za licitirana vozila. Na usmenom nadmetanju mogu

sudjelovati svi ponuditelji koji su se pismeno nadmetali za predmetno vozilo. Minimalni „prag dizanja“ cijena u postupku

usmenog nadmetanja je 50,00 KM.

Nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Uplate treba izvršiti na žiroračun 3381002200811294 (za uplate u KM) kod UniCredit banke d.d. Mostar s naznakom

«jamstvo za sudjelovanje na licitaciji–treći krug».

Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uplaćena sredstva na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu,

a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od (5) pet dana od dana

potpisivanja kupoprodajnoga ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, a navedena

sredstva bit će uplaćena na račun čiji broj trebaju dostaviti uz ostale podatke u ponudi.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od 5 (pet) dana računajući

od dana otvaranja ponude.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi

pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuditelj, koji je

sudjelovao u postupku licitacije.

Motorna vozila mogu se pogledati na gore navedenoj lokaciji uz obveznu prethodnu telefonsku najavu kontakt osobe.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 5. rujna 2017. godine (utorak) u 12.00 u prostorijama JP Elektroprivreda HZ HB

d.d. Mostar – upravna zgrada, Mile Budaka 106A , na kojem mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi opunomoćitelji.

S ponuditeljem, koji bude izabran kao najpovoljniji na natječaju za predmetno vozilo, sklopit će se kupoprodajni ugovor,

a uplate treba izvršiti prije preuzimanja vozila.

Za osobna vozila troškovi PDV-a ne plaćaju se, dok za sve ostale kategorije vozila troškove PDV-a snosi kupac.

Ostali uvjeti bit će definirani kupoprodajnim ugovorom.

  • Detalji vijesti
Napisano 29. August 2017
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.