Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenih moronih vozila- drugi krug

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenih moronih vozila- drugi krug

Na temelju Odluke Uprave Društva br I-2396/17 Povjerenstvo za prodaju rashodovanih vozila licitacijom raspisuje:

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

-drugi krug-

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pisane ponude za kupnju sljedećih motornih vozila:

Red.

broj

Vrsta, marka i tip vozila God. proizvodnje Reg. broj Stanje ispravnosti vozila Početna cijena (KM) Lokacija vozila Osoba za kontakt i broj mobitela
1. Osobni automobil

Lada Niva

2004. 230-M-922 vozilo nije u voznom stanju 500,00 Livno

 

Hrvoje Bobetić

063/ 304 885

2. Osobni automobil

Opel Corsa 1,0

1997. 892-K-339 vozilo je u voznom stanju 900,00 Peć Mlini

 

Nikola Pandžić

063 / 797 322

3. Osobni automobil

Seat Cordoba

2001. 369-K-228 vozilo je u voznom stanju 1 700,00 Mostar

 

Petar Šimunović

063 / 287 919

4. Osobni automobil

Škoda Felicia 1,9D

2000. 063-J-392 vozilo je u voznom stanju 1 500,00 Mostar

 

Petar Šimunović

063 / 287 919

5. Osobni automobil

Opel Corsa1,4

1997. 617-A-787 vozilo je u voznom stanju 1 100,00 Mostar

 

Petar Šimunović

063 / 287 919

6. Osobni automobil

Opel Corsa 1,4

1997. 424-M-302 vozilo je u voznom stanju 900,00 Čapljina

 

Milenko Šutalo

063 / 362 701

7. Autobus

Otoyol-Iveco M 29VF

 

1998. 109-E-793 vozilo nije u voznom stanju 7 000,00 Čapljina

 

 

Milenko Šutalo

063 / 362 701

8. Autobus

Irisbus 395E

2007. A63-J-736 vozilo je u voznom stanju 18 000,0 Jajce

 

Ilija Stipić

063 / 287 921

9. Osobni automobil

VW Golf 4 1,8B

1999. M96-A-357 vozilo je u voznom stanju 2 200,00 Jajce

 

Ilija Stipić

063 / 287 921

10. Osobni automobil

FIAT UNO1,0

1998. 129-A-937 vozilo je u voznom stanju 400,00 Mostar

 

Goran Ivanković

063 / 997 881

11. Osobni automobil

RENAULT R19

1996. 247-J-137 vozilo je u voznom stanju 300,00 Mostar

 

 

Toni Leko

063 / 855 002

12. Osobni automobil

KIA SPORTAGE 2,0

1998. 333-K-094 vozilo nije u voznom stanju 500,00 Čapljina

 

Vido Bošković

063 / 936 050

13. Osobni automobil

RENAULT R19

1997. 663-M-070 vozilo nije u voznom stanju 250,00 Čapljina

 

 

Vido Bošković

063 / 936 050

 

14. Osobni automobil

VW GOLF1,8

1994. K86-A-503 vozilo je u voznom stanju 250,00 MRM Ljubuški

 

Zdenko Vukoja

063 / 321 251

15. Osobni automobil

KIA SPORTAGE 2,0

1998. 403-T-750 vozilo je u voznom stanju 1 500,00 Livno

 

Josip Perković

063 / 794 997

16. Osobni automobil

RENAULT R19

1997. O01-E-372 vozilo je u voznom stanju 400,00 Livno

 

Josip Perković

063 / 794 997

17. Osobni automobil

SEAT CORDOBA 1,6

2002. E65-K-127 vozilo nije u voznom stanju 700,00 Busovača Ivan Đotlo 063 289 291
18. Osobni automobil

LADA NIVA 1,7

2006. E31-T-102 vozilo nije u voznom stanju 1 400,00 Kreševo

 

Ivica Ivičević 063/386 453

 

 

Ponude dostavljati u zatvorenoj kuverti i na adresu: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, upravna zgrada, Mile Budaka 106A, Mostar ili osobnom dostavom na protokol, najkasnije do 28.6.2017. godine (srijeda) do 11,30. Na kuverti naznačiti: šifru (redni broj pod kojim se vozilo vodi u natječajnoj dokumentaciji ), ime i prezime, adresu, telefonski broj i naziv poduzeća ( za pravne osobe) ponuditelja, s naznakom Ne otvaraj.

Na javnome nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji na ime jamstva uplate novčane iznose u visini od 10 % od početne cijene vozila. Ponuda treba sadržavati točan naziv vozila, ponuđenu cijenu izraženu brojčano i slovima i potpisanu, dokaz o uplati na ime jamstva i podatke o računu ponuditelja zbog povrata novca na ime jamstva.

Nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Uplate treba izvršiti na žiroračun: 3381002200811294 (za uplate u KM) kod UniCredit banke d.d. Mostar s naznakom «jamstvo za sudjelovanje na licitaciji – drugi krug».

Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uplaćena sredstva na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od (3) tri dana od dana potpisivanja kupoprodajnoga ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, a navedena sredstva bit će uplaćena na račun čiji broj trebaju dostaviti uz ostale podatke u ponudi.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od 5 (pet) dana računajući od dana otvaranja ponude.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuditelj, koji je sudjelovao u postupku licitacije.

Motorna vozila mogu se pogledati na gore navedenoj lokaciji uz obveznu prethodnu telefonsku najavu kontakt osobe.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 28.06.2017. godine (srijeda) u 12,00 u prostorijama JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar – upravna zgrada, Mile Budaka 106A , na kojem mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi opunomoćitelji.

S ponuditeljem, koji bude izabran kao najpovoljniji na natječaju za predmetno vozilo, sklopit će se kupoprodajni ugovor, a uplate treba izvršiti prije preuzimanja vozila.

Za osobna se vozila troškovi PDV-a ne plaćaju, dok za sve ostale kategorije vozila troškove PDV-a snosi kupac. Ostali uvjeti bit će definirani kupoprodajnim ugovorom.

  • Detalji vijesti
Napisano 20. June 2017
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.