Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenih motornih vozila

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenih motornih vozila

Na temelju Odluke Uprave Društva br I-8136/21 Povjerenstvo za prodaju rashodovanih vozila

licitacijom raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

-drugi krug-

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pisane ponude za kupnju sljedećih motornih vozila:

Red.

br.

VRSTA

MARKA I TIP VOZILA

God.

proizv.

Reg. broj Stanje ispravnosti

vozila

Početna

cijena

(KM)

Lokacija vozila i

kontakt osoba

 

1 Osobni automobil

SEAT Cordoba Vario

2001  

E81-J-764

 

Vozilo nije u voznom stanju

700 Fojnica

Zdravko Kapetanović

063386954

2 Osobni automobil

VOLKSWAGEN Polo 1,9SDI

1999 155-M-491 Vozilo u voznom stanju 700 Mostar Rudnik DEE

Toni Leko 063 415 806

3 Teretno dostavno vozilo RENAULT Kangoo 1,9d

 

2005 T62-J-556 Vozilo nije u voznom stanju 800 Mostar Rudnik DEE

Toni Leko 063 415 806

4 Osobni automobil

VOLKSWAGEN Polo 1,9SDI

1999  

J58-K-613

Vozilo nije u voznom stanju 600 Čitluk

Ivan Puljić

063324625

5 Osobni automobil

ŠKODA Felicia 1,9D

2000  

E55-A-677

Vozilo u voznom stanju 800 NEUM

Krunoslav Konjevod

063 788 273

6 Osobni automobil

ŠKODA Felicia 1,9D

2000 J31-J-711

 

Vozilo nije u voznom stanju 700 Rama-

Šimun Franjić

063 154 125

 

7 Osobni automobil

ŠKODA Felicia 1,9D

2000  

610-E-128

Vozilo u voznom stanju 800 LIVNO

Josip Perković

063 794 997

8 Osobni automobil

OPEL Corsa 1,0i

1998  

M95-E-909

Vozilo u voznom stanju 700 LIVNO

Josip Perković

063 794 997

9 Osobni automobil

AUDI 100 2,0i

1993  

E81-J-767

Vozilo nije u voznom stanju 500 VITEZ

Ivan Đotlo

063 289 291

Ponude dostavljati u zatvorenoj kuverti i na adresu: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Upravna zgrada, kralja Petra Krešimira IV 6-A,Mostar ili osobnom dostavom na protokol , najkasnije do 15.2.2022 godine (utorak) do 11 sati.

Na kuverti naznačiti: šifru (redni broj pod kojim se vozilo vodi u natječajnoj dokumentaciji ), ime i prezime, adresu, telefonski broj, te naziv poduzeća (za pravne osobe) ponuditelja, s naznakom Ne otvaraj.

Na javnome nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji na ime jamstva uplate novčane iznose u visini od 10 % od početne cijene vozila. Ponuda treba sadržavati točan naziv vozila, ponuđenu cijenu izraženu brojčano i slovima i potpisanu, te dokaz o uplati na ime jamstva, te podatke o računu ponuditelja radi povrata novca na ime jamstva.

Nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Uplate treba izvršiti na žiroračun 3381002200811294 (za uplate u KM) kod UniCredit banke d.d. Mostar s naznako«jamstvo za sudjelovanje na licitaciji – prvi krug».

Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uplaćena sredstva na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od (3) tri dana od dana potpisivanja kupoprodajnoga ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, a navedena sredstva bit će uplaćena na račun čiji broj trebaju dostaviti uz ostale podatke u ponudi.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od 5 (pet) dana računajući od dana otvaranja ponude.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuditelj, koji je sudjelovao u postupku licitacije.

Motorna vozila mogu se pogledati na gore navedenoj lokaciji uz obveznu prethodnu telefonsku najavu kontakt osobe.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 15.2.2022 godine (utorak) u 12 sati u prostorijama JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar – zgrada proizvodnje, Mile Budaka 106A, na kojem mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi opunomoćitelji. S ponuditeljem, koji bude izabran kao najpovoljniji na natječaju za predmetno vozilo, sklopit će se kupoprodajni ugovor, a uplate treba izvršiti prije preuzimanja vozila.

Za osobna vozila troškovi PDV-a ne plaćaju se, dok za sve ostale kategorije vozila troškove PDV-a snosi kupac.

Ostali uvjeti bit će definirani kupoprodajnim ugovorom.

Obvezno pridržavanje epidemioloških mjera.

 

  • Detalji vijesti
Napisano 3. February 2022
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.