Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenih motornih vozila -prvi krug-

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenih motornih vozila -prvi krug-

 
 
 

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pismene ponude za kupnju slijedećih motornih vozila :

 

Red.

br.

VRSTA

MARKA I TIP VOZILA

God.

proizv.

Reg. broj Stanje ispravnosti

vozila

Početna

cijena

(KM)

Lokacija na

kojoj se nalazi

vozilo i

kontakt osoba

1. Osobni automobil

AUDI A6 QUATRRO

2005 634-J-099 u voznom stanju 14 500,00 Mostar

Branko Mihaljević

063/ 390 698

2. Osobni automobil

HYUNDAI TERRACAN

2002 367-T-789 Nije u voznom stanju 1 200,00 Mostar

Branko Mihaljević

063/ 390 698

3. Osobni automobil

VW KOMBI T4 2,5TDI

2000 075-T-189 u voznom stanju 7 000,00 HE Mostar

Pero Šimunović

063/ 287 919

4. Osobni automobil

LADA NIVA 1.7

2003 M44-M-372 Nije u voznom stanju 1 500,00 HE RAMA

Ante Sićaja

063/ 383 005

5. Autobus

IVECO OTOYOL M29

1998 748-M-289 u voznom stanju 12 000,00 HE Mostar

Pero Šimunović

063/ 287 919

6. Osobni automobil

LADA NIVA 1.7

2004 J96-E-367 u voznom stanju 2000,00 KUPRES

Josip Dumančić

063/ 331 196

7. Osobni automobil

ŠKODA FELICIA 1,9D

2000 202-J-899 Nije u voznom stanju 500,00 FOJNICA

Zdravko Kapetanović

063/ 389 454

8. Osobni automobil

LADA NIVA 1.7

2011 A61-J-019 Nije u voznom stanju 11 470,10 BUSOVAČA-KAONIK

Željko Matuka

063/ 993 519

9. Osobni automobil

RENAULT R19 1.4

1998 936-J-981 Nije u voznom stanju 400,00 BUSOVAČA-KAONIK

Zoran Matošević

063/ 928 312

10. Osobni automobil

KIA SPORTAGE

1998 155-M-431 Nije u voznom stanju 500,00 MOSTAR

Toni Leko

063/ 415 806

11. Osobni automobil

KIA SPORTAGE

1998 O46-T-275 Nije u voznom stanju 800,00 RAMA

Anto Šakota

063/ 352 997

12. Osobni automobil

LADA Karavan 2014

2002 632-J-061 Nije u voznom stanju 400,00 ČAPLJINA

Vido Bošković

063/ 936 050

13. Osobni automobil

KIA SPORTAGE

1998 E75-K-153 Nije u voznom stanju 800,00 STOLAC

Darko Jurkić

063/ 345 742

14. Osobni automobil

ŠKODA FABIA Q.4

2002 848-T-213 Nije u voznom stanju 1 200,00 LJUBUŠKI MRM Servis

Denis Dujmović

063/ 385 804

15 Radno vozilo Autokorpa

TAM 80T5

1987 437-M-028 Nije u voznom stanju 1 000,00 MOSTAR

Denis Dujmović

063/ 385 804

16. Osobni automobil

LADA NIVA 1.7

2006 M71-E-361 Nije u voznom stanju 1 500,00 BUSOVAČA

Ivan Đotlo

063/ 289 291

17 Osobni automobil

LADA NIVA 1.7

2004 M01-K-829 Nije u voznom stanju 1 200,00 BUSOVAČA

Ivan Đotlo

063/ 289 291

18. Osobni automobil

LADA NIVA 1.7

2004 K08-M-771 Nije u voznom stanju 1 300,00 BUSOVAČA

Ivan Đotlo

063/ 289 291

19. Osobni automobil

LADA NIVA 1.7

2009 T36-E-443 Nije u voznom stanju 1 500,00 ŽEPČE

Josip Barešić

063/ 200 313

20. Osobni automobil

RENAULT R19 1.4

1996 J06-O-329 Nije u voznom stanju 700,00 ŽEPČE

Josip Barešić

063/ 200 313

21. Osobni automobil

LADA NIVA 1.7

2009 928-J-611 Nije u voznom stanju 1 200,00 JAJCE

Božana Bojčetić

063/ 381 641

22. Teretni automobil

TOYOTA HYLUX 2.8D Pick-up

1992 038-K-051 u voznom stanju 1 700,00 ORAŠJE

Davor Ilić

063/ 297 735

23. Teretni automobil

TAM 90T

1994 468-J-785 u voznom stanju 1 800,00 ORAŠJE

Davor Ilić

063/ 297 735

24. Teretni Automobil

IVECO Daily 35E10

1998 628-A-017 u voznom stanju 2 000,00 DOMALJEVAC

Davor Ilić

063/ 297 735

 

Ponude dostavljati u zatvorenoj kuverti i na adresu: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Upravna zgrada, Mile Budaka 106A,

Mostar ili osobnom dostavom na protokol , najkasnije do 24.05.2016 godine (utorak) do 11,30 sati.

Na kuverti naznačiti : šifru (redni broj pod kojim se vozilo vodi u natječajnoj dokumentaciji ), ime i prezime, adresu, broj telefona,

te naziv poduzeća ( za pravne osobe) ponuditelja, s naznakom Ne otvaraj.

Na javnome nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji na ime jamstva uplate novčane iznose u visini od 10% od početne

cijene vozila.

Ponuda treba sadržavati točan naziv vozila, ponuđenu cijenu izraženu brojčano i slovima i potpisanu, te dokaz o uplati na ime

jamstva, te podatke o računu ponuditelja radi povrata novca na ime jamstva.

Nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Uplate treba izvršiti na žiroračun 3381002200811294 (za uplate u KM) kod UniCredit banke d.d. Mostar s naznakom

«jamstvo za sudjelovanje na licitaciji–prvi krug».

Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uplaćena sredstva na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu,

a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od (3) tri dana od dana

potpisivanja kupoprodajnoga ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, a navedena

sredstva bit će uplaćena na račun čiji broj trebaju dostaviti uz ostale podatke u ponudi.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od 5 (pet) dana računajući

od dana otvaranja ponude.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi

pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuditelj, koji je

sudjelovao u postupku licitacije.

Motorna vozila mogu se pogledati na gore navedenoj lokaciji uz obveznu prethodnu telefonsku najavu kontakt osobe.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 24.05.2016 godine (utorak) u 12,00 sati u prostorijama JP Elektroprivreda HZ HB

d.d. Mostar – upravna zgrada, Mile Budaka 106A , na kojem mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi opunomoćitelji.

S ponuditeljem, koji bude izabran kao najpovoljniji na natječaju za predmetno vozilo, sklopit će se kupoprodajni ugovor,

a uplate treba izvršiti prije preuzimanja vozila.

Za osobna vozila troškovi PDV-a ne plaćaju se, dok za sve ostale kategorije vozila troškove PDV-a snosi kupac.

Ostali uvjeti bit će definirani kupoprodajnim ugovorom.

  • Detalji vijesti
Napisano 14. Svibanj 2016
Kategorija Novosti, Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.