JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

Na temelju Odluke Uprave Društva br I-5438/20 Povjerenstvo za prodaju rashodovanih vozila

licitacijom raspisuje:

 

 

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

-prvi krug-

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pisane ponude za kupnju sljedećih motornih vozila:

Red.

br.

VRSTA, MARKA I TIP VOZILA God.

proizv.

Reg. broj Stanje ispravnosti

vozila

Početna

cijena

(KM)

Lokacija vozila i

kontakt osoba

1. Osobni automobil

RENAULT R5

1996 028-K-752 vozilo u voznom stanju

700,00

Mostar

M. Crnjac

063 045 930

2. Osobni automobil

OPEL CORSA 1,4

1997 E96-A-814 vozilo u voznom stanju 700,00 Mostar

T. Leko

063 415 806

3. Osobni automobil

SEAT CORDOBA 1,9SDI

2001 331-M-679 vozilo nije u voznom stanju 600,00 Mostar

T. Leko

063 415 806

4. Osobni automobil

SEAT CORDOBA 1,4 i

2002 E26-A-171 vozilo nije u voznom stanju 600,00 Mostar

T. Leko

063 415 806

5. POLUPRIKOLICA „GOŠA“

Ptpk za kablove

1976 300,00 Mostar

T. Leko

063 415 806

6. RADNI STROJ

ROVOKOPAČ-UTOVARIVAČ

ICB 1CX

1995 bager nije u voznom stanju 4 800,00 Mostar

T. Leko

063 415 806

7. Teretno vozilo

IVECO TD35.10D Korpa

1997 M09-A-812 vozilo nije u voznom stanju 1 900,00 Čitluk

I. Puljić

063 324 625

8. Teretno vozilo

IVECO TD35.10D

1996 247-T-377 vozilo nije u voznom stanju 900,00 Mostar

T. Leko

063 415 806

9. Osobni automobil

SEAT IBIZA 1,4 i

2002 488-T-496 vozilo nije u voznom stanju 300,00 Mostar

T. Leko

063 415 806

10. Osobni automobil

VOLKSWAGEN GOLF II 19E

1987 084-T-864 vozilo u voznom stanju 700,00 Ravno

I. Franić

063 282 117

11. Osobni automobil

SEAT CORDOBA 1,6 i

2002 J39-K-966 vozilo u voznom stanju 1 500,00 Doljani

S. Jozipović

063 414 902

12. Osobni automobil

ŠKODA FABIA 1,9TDI

2007 357-J-437 vozilo nije u voznom stanju 700,00 MRM Ljubuški

Z. Vukoja

063 321 251

13. Osobni automobil

ŠKODA FABIA 1,9D

2000 M19-T-355 vozilo nije u voznom stanju 600,00 MRM Ljubuški

Z. Vukoja

063 321 251

14. JEDNOOSOVINSKA PRIKOLICA

za drvene stupove

1974 70,00 Grude

Z. Vukoja

063 321 251

15. Teretno vozilo

IVECO DAILY35.10D

1998 117-K-004 vozilo nije u voznom stanju 800,00 MRM Ljubuški

Z. Vukoja

063 321 251

16. Teretno vozilo

VW MAN 6,9OF 3,8D

1983 977-J-126 vozilo nije u voznom stanju 3 900,00 MRM Ljubuški

Z. Vukoja

063 321 251

17. Osobni automobil

RENAULT EUROPA 1,4i

1999 A81-M-128 vozilo u voznom stanju 600,00 Livno

J. Perković

063 794 997

18. Osobni automobil

LADA NIVA 1,7i

2009 J97-T-642 vozilo nije u voznom stanju 500,00 Grahovo

J. Perković

063 794 997

19. Teretno vozilo

TAM 190T

1986 O16-A-474 vozilo u voznom stanju 4 500,00 Livno

J. Perković

063 794 997

20. Osobni automobil

LADA NIVA 1,7i

2004 J82-E-774 vozilo nije u voznom stanju 700,00 Kaonik

I. Đotlo

063 289 291

21. Osobni automobil

LADA NIVA 1,7i

2006 T30-K-531 vozilo nije u voznom stanju 500,00 Kaonik

I. Đotlo

063 289 291

22. Osobni automobil

LADA NIVA 1,7i

2006 M63-O-738 vozilo nije u voznom stanju 500,00 Fojnica

Z. Kapetanović

063 383 454

23. Osobni automobil

LADA NIVA 1,7i

2009 A08-O-372 vozilo nije u voznom stanju 500,00 Kreševo

Z. Tadić

063 369 061

24. Osobni automobil

LADA NIVA 1,7i

2009 A93-J-846 vozilo nije u voznom stanju 500,00 Kaonik

I. Đotlo

063 289 291

25. Osobni automobil

LADA NIVA 1,7i

2009 A93-J-826 vozilo nije u voznom stanju 700,00 Jajce

T. Jakešević

063 358 641

26. Osobni automobil

ŠKODA FABIA 1,9TDI

2005 T38-J-247 vozilo nije u voznom stanju 800,00 Kaonik

I. Đotlo

063 289 291

27. Teretno vozilo

IVECO DAILY35.10 Korpa

1998 E20-T-052 vozilo nije u voznom stanju 1 800,00 Busovača

R. Blaž

063 430 319

28. Osobni automobil

LADA NIVA 1,7i

2005 A73-M-305 vozilo nije u voznom stanju 500,00 Odžak

D. Ilić

063 297 735

29. Osobni automobil

LADA NIVA 1,7i

2004 A54-T-358 vozilo nije u voznom stanju 500,00 Orašje

D. Ilić

063 297 735

30. Osobni automobil

VOLKSWAGEN PASSAT 1J

2000 370-M-748 vozilo u voznom stanju 2 800,00 Mostar

M. Gagro

063 727 424

31. Osobni automobil

VOLKSWAGEN GOLF 1J

1999 323-M-543 vozilo u voznom stanju 1 500,00 Mostar

M. Gagro

063 727 424

32. Osobni automobil

SEAT CORDOBA 1,9SDI

2002 488-T-457 vozilo u voznom stanju 1 500,00 Mostar

M. Gagro

063 727 424

33. Teretno vozilo

MITSUBISHI L200

2000 E78-A-822 vozilo u voznom stanju 1 500,00 Jajce

I. Stipić

063 287 921

34. RADNO VOZILO

COLES GROVE

1985 vozilo nije u voznom stanju 18 000,00 Mostar

M. Gagro

063 727 424

 

 

Ponude dostavljati u zatvorenoj kuverti i na adresu: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Upravna zgrada, kralja Petra

Krešimira IV 6-A,Mostar ili osobnom dostavom na protokol, najkasnije do 22. 10. 2020 godine (četvrtak) do 11 sati.

Na kuverti naznačiti: šifru (redni broj pod kojim se vozilo vodi u natječajnoj dokumentaciji ), ime i prezime, adresu, telefonski broj,

te naziv poduzeća (za pravne osobe) ponuditelja, s naznakom ne otvaraj.

Na javnome nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji na ime jamstva uplate novčane iznose u visini od 10 % od početne cijene vozila.

Ponuda treba sadržavati točan naziv vozila, ponuđenu cijenu izraženu brojčano i slovima i potpisanu, te dokaz o uplati na ime jamstva, te podatke o računu ponuditelja radi povrata novca na ime jamstva.

Nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Uplate treba izvršiti na žiroračun 3381002200811294 (za uplate u KM) kod UniCredit banke d.d. Mostar s naznakom «jamstvo za sudjelovanje na licitaciji – prvi krug».

Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uplaćena sredstva na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od (3) tri dana od dana potpisivanja kupoprodajnoga ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, a navedena sredstva bit će uplaćena na račun čiji broj trebaju dostaviti uz ostale podatke u ponudi.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od 5 (pet) dana računajući od dana otvaranja ponude.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuditelj, koji je sudjelovao u postupku licitacije.

Motorna vozila mogu se pogledati na gore navedenoj lokaciji uz obveznu prethodnu telefonsku najavu kontakt osobe.

Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 22.10.2020 godine (četvrtak) u 12,00 sati u prostorijama JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar – zgrada proizvodnje, Mile Budaka 106A, na kojem mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi opunomoćitelji.

S ponuditeljem, koji bude izabran kao najpovoljniji na natječaju za predmetno vozilo, sklopit će se kupoprodajni ugovor, a uplate treba izvršiti prije preuzimanja vozila.

Za osobna vozila troškovi PDV-a ne plaćaju se, dok za sve ostale kategorije vozila troškove PDV-a snosi kupac.

Ostali uvjeti bit će definirani kupoprodajnim ugovorom.

Obvezno pridržavanje epidemioloških mjera.

 

  • Detalji vijesti
Napisano 13. October 2020
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.