JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

Na temelju Odluke Uprave Društva br I-5438/20 Povjerenstvo za prodaju rashodovanih vozila licitacijom raspisuje:      

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

-prvi krug-

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pisane ponude za kupnju sljedećih motornih vozila:

Red. br. VRSTA, MARKA I TIP VOZILA God. proizv. Reg. broj Stanje ispravnosti vozila Početna cijena (KM) Lokacija vozila i kontakt osoba
1. Osobni automobil RENAULT R5 1996 028-K-752 vozilo u voznom stanju 700,00 Mostar M. Crnjac 063 045 930
2. Osobni automobil OPEL CORSA 1,4 1997 E96-A-814 vozilo u voznom stanju 700,00 Mostar T. Leko 063 415 806
3. Osobni automobil SEAT CORDOBA 1,9SDI 2001 331-M-679 vozilo nije u voznom stanju 600,00 Mostar T. Leko 063 415 806
4. Osobni automobil SEAT CORDOBA 1,4 i 2002 E26-A-171 vozilo nije u voznom stanju 600,00 Mostar T. Leko 063 415 806
5. POLUPRIKOLICA „GOŠA“ Ptpk za kablove 1976 300,00 Mostar T. Leko 063 415 806
6. RADNI STROJ ROVOKOPAČ-UTOVARIVAČ ICB 1CX 1995 bager nije u voznom stanju 4 800,00 Mostar T. Leko 063 415 806
7. Teretno vozilo IVECO TD35.10D Korpa 1997 M09-A-812 vozilo nije u voznom stanju 1 900,00 Čitluk I. Puljić 063 324 625
8. Teretno vozilo IVECO TD35.10D 1996 247-T-377 vozilo nije u voznom stanju 900,00 Mostar T. Leko 063 415 806
9. Osobni automobil SEAT IBIZA 1,4 i 2002 488-T-496 vozilo nije u voznom stanju 300,00 Mostar T. Leko 063 415 806
10. Osobni automobil VOLKSWAGEN GOLF II 19E 1987 084-T-864 vozilo u voznom stanju 700,00 Ravno I. Franić 063 282 117
11. Osobni automobil SEAT CORDOBA 1,6 i 2002 J39-K-966 vozilo u voznom stanju 1 500,00 Doljani S. Jozipović 063 414 902
12. Osobni automobil ŠKODA FABIA 1,9TDI 2007 357-J-437 vozilo nije u voznom stanju 700,00 MRM Ljubuški Z. Vukoja 063 321 251
13. Osobni automobil ŠKODA FABIA 1,9D 2000 M19-T-355 vozilo nije u voznom stanju 600,00 MRM Ljubuški Z. Vukoja 063 321 251
14. JEDNOOSOVINSKA PRIKOLICA za drvene stupove 1974 70,00 Grude Z. Vukoja 063 321 251
15. Teretno vozilo IVECO DAILY35.10D 1998 117-K-004 vozilo nije u voznom stanju 800,00 MRM Ljubuški Z. Vukoja 063 321 251
16. Teretno vozilo VW MAN 6,9OF 3,8D 1983 977-J-126 vozilo nije u voznom stanju 3 900,00 MRM Ljubuški Z. Vukoja 063 321 251
17. Osobni automobil RENAULT EUROPA 1,4i 1999 A81-M-128 vozilo u voznom stanju 600,00 Livno J. Perković 063 794 997
18. Osobni automobil LADA NIVA 1,7i 2009 J97-T-642 vozilo nije u voznom stanju 500,00 Grahovo J. Perković 063 794 997
19. Teretno vozilo TAM 190T 1986 O16-A-474 vozilo u voznom stanju 4 500,00 Livno J. Perković 063 794 997
20. Osobni automobil LADA NIVA 1,7i 2004 J82-E-774 vozilo nije u voznom stanju 700,00 Kaonik I. Đotlo 063 289 291
21. Osobni automobil LADA NIVA 1,7i 2006 T30-K-531 vozilo nije u voznom stanju 500,00 Kaonik I. Đotlo 063 289 291
22. Osobni automobil LADA NIVA 1,7i 2006 M63-O-738 vozilo nije u voznom stanju 500,00 Fojnica Z. Kapetanović 063 383 454
23. Osobni automobil LADA NIVA 1,7i 2009 A08-O-372 vozilo nije u voznom stanju 500,00 Kreševo Z. Tadić 063 369 061
24. Osobni automobil LADA NIVA 1,7i 2009 A93-J-846 vozilo nije u voznom stanju 500,00 Kaonik I. Đotlo 063 289 291
25. Osobni automobil LADA NIVA 1,7i 2009 A93-J-826 vozilo nije u voznom stanju 700,00 Jajce T. Jakešević 063 358 641
26. Osobni automobil ŠKODA FABIA 1,9TDI 2005 T38-J-247 vozilo nije u voznom stanju 800,00 Kaonik I. Đotlo 063 289 291
27. Teretno vozilo IVECO DAILY35.10 Korpa 1998 E20-T-052 vozilo nije u voznom stanju 1 800,00 Busovača R. Blaž 063 430 319
28. Osobni automobil LADA NIVA 1,7i 2005 A73-M-305 vozilo nije u voznom stanju 500,00 Odžak D. Ilić 063 297 735
29. Osobni automobil LADA NIVA 1,7i 2004 A54-T-358 vozilo nije u voznom stanju 500,00 Orašje D. Ilić 063 297 735
30. Osobni automobil VOLKSWAGEN PASSAT 1J 2000 370-M-748 vozilo u voznom stanju 2 800,00 Mostar M. Gagro 063 727 424
31. Osobni automobil VOLKSWAGEN GOLF 1J 1999 323-M-543 vozilo u voznom stanju 1 500,00 Mostar M. Gagro 063 727 424
32. Osobni automobil SEAT CORDOBA 1,9SDI 2002 488-T-457 vozilo u voznom stanju 1 500,00 Mostar M. Gagro 063 727 424
33. Teretno vozilo MITSUBISHI L200 2000 E78-A-822 vozilo u voznom stanju 1 500,00 Jajce I. Stipić 063 287 921
34. RADNO VOZILO COLES GROVE 1985 vozilo nije u voznom stanju 18 000,00 Mostar M. Gagro 063 727 424
    Ponude dostavljati u zatvorenoj kuverti i na adresu: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Upravna zgrada, kralja Petra Krešimira IV 6-A,Mostar ili osobnom dostavom na protokol, najkasnije do 22. 10. 2020 godine (četvrtak) do 11 sati. Na kuverti naznačiti: šifru (redni broj pod kojim se vozilo vodi u natječajnoj dokumentaciji ), ime i prezime, adresu, telefonski broj, te naziv poduzeća (za pravne osobe) ponuditelja, s naznakom ne otvaraj. Na javnome nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji na ime jamstva uplate novčane iznose u visini od 10 % od početne cijene vozila. Ponuda treba sadržavati točan naziv vozila, ponuđenu cijenu izraženu brojčano i slovima i potpisanu, te dokaz o uplati na ime jamstva, te podatke o računu ponuditelja radi povrata novca na ime jamstva. Nepravodobne ponude neće se razmatrati. Uplate treba izvršiti na žiroračun 3381002200811294 (za uplate u KM) kod UniCredit banke d.d. Mostar s naznakom «jamstvo za sudjelovanje na licitaciji - prvi krug». Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji uplaćena sredstva na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od (3) tri dana od dana potpisivanja kupoprodajnoga ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, a navedena sredstva bit će uplaćena na račun čiji broj trebaju dostaviti uz ostale podatke u ponudi. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od 5 (pet) dana računajući od dana otvaranja ponude. Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuditelj, koji je sudjelovao u postupku licitacije. Motorna vozila mogu se pogledati na gore navedenoj lokaciji uz obveznu prethodnu telefonsku najavu kontakt osobe. Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 22.10.2020 godine (četvrtak) u 12,00 sati u prostorijama JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar – zgrada proizvodnje, Mile Budaka 106A, na kojem mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi opunomoćitelji. S ponuditeljem, koji bude izabran kao najpovoljniji na natječaju za predmetno vozilo, sklopit će se kupoprodajni ugovor, a uplate treba izvršiti prije preuzimanja vozila. Za osobna vozila troškovi PDV-a ne plaćaju se, dok za sve ostale kategorije vozila troškove PDV-a snosi kupac. Ostali uvjeti bit će definirani kupoprodajnim ugovorom. Obvezno pridržavanje epidemioloških mjera.  
  • Detalji vijesti
Napisano 13. October 2020
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.