Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sredstava i otpadnih materijala u EPHZHB-u

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sredstava i otpadnih materijala u EPHZHB-u

Na temelju Rješenja o imenovanju Središnjeg povjerenstva za zbrinjavanje rashodovanih sredstava Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar broj : I-2805/18, Povjerenstvo za zbrinjavanje rashodovanih sredstava raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sredstava i otpadnih materijala u

JP EP HZ HB d.d. Mostar, OJ Distribucija električne energije

 

Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresirane pravne subjekte da podnesu svoje ponude za kupnju rashodovanih sredstava i otpadnog materijala kako slijedi (razvrstanog po lokacijama na kojima će se preuzimati):

 

  1. Mostar, skladište Rudnik

 

R.br. Rashodovana sredstva-

otpadni materijali

Ključni broj Količina

(kom)

Ukupna težina

(kg)

Početna jedinična cijena (KM/kg)
 

1.

Kućište transformatora prazno 50 kVA 10/0,4  

16 02 13*

 

5

 

1.000

 

0,30

 

2.

Kućište transformatora prazno 100 kVA 10/0,4  

16 02 13*

 

8

 

2.800

 

0,30

 

3.

Kućište transformatora prazno 160 kVA 10/0,4  

16 02 13*

 

16

 

6.400

 

0,30

 

4.

Kućište transformatora prazno 250 kVA 10/0,4  

16 02 13*

 

1

 

500

 

0,30

 

5.

Kućište transformatora prazno 400kVA 10/0,4  

16 02 13*

 

2

 

1.200

 

0,30

 

6.

Kućište transformatora prazno 630 kVA 20/0,4  

16 02 13*

 

3

 

2.400

 

0,30

7. Bakarni kablovi

(bez izolacije)

 

17 04 01

 

532

 

8,00

 

 

  1. Busovača, skladište Kaonik

 

R.br. Otpadni materijali Ključni broj Težina

( kg )

Početna jedinična cijena

( KM/kg )

1. Al – Fe uže ( staro ) 17 04 02 12.500 1,50
2. Otpadno željezo 17 04 05 2.750 0,25
3. Miješani metalni otpad 17 04 07 4.000 0,15

 

 

  1. Livno, skladište Zgoni

 

R.br. Otpadni materijali Ključni broj Težina

( kg )

Početna jedinična cijena

( KM/kg )

1. Al – Fe uže ( staro ) 17 04 02 20.000 1,50
2. Otpadno željezo 17 04 05 7.150 0,25

 

 

Pravo nadmetanja imaju sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti

gospodarenja specificiranim vrstama otpada te koje imaju dozvolu za gospodarenje specificiranim vrstama otpada ili okolišnu dozvolu ili suglasnost o oslobađanju obveza pribavljanja dozvole izdatu od nadležnog ministarstva .

Ostali uvjeti i dokazi za sudjelovanje u javnom pozivu navedeni su u besplatnoj dokumentaciji za sudjelovanje po Javnom pozivu, koju zainteresirani Ponuditelji mogu preuzeti u razdoblju od 29.3.2019. do 5.4.2019. godine putem elektronske pošte.

Kontakt osoba za preuzimanje dokumentacije je Sanja Jelavić, tel.: 036 446 330, mail: sanja.jelavic@ephzhb.ba .

Rashodovana sredstva i otpadni materijali koji su predmet prodaje preuzimati će se na lokacijama navedenim u tablicama.

Predmet prodaje tj. javnog prikupljanja ponuda, prodaje se po načelu viđeno-kupljeno te je isključena pojedinačna prodaja i svi naknadni prigovori.

Rok za podnošenje zatvorenih i zapečaćenih ponuda je 16. 4. 2019. godine do 11:30 sati, a javno otvaranje ponuda održat će se 16.4. 2019. godine u 12:00 sati u prostorijama JP EP HZ HB d.d. Mostar, Mile Budaka 106 a, 88000 Mostar, dvorana u prizemlju u prisustvu ovlaštenih predstavnika zainteresiranih Ponuditelja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Detalji vijesti
Napisano 29. March 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.