Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sredstava iz Distribucije el. energije

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sredstava iz Distribucije el. energije

Na temelju Rješenja Uprave Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar broj: I-4056 od 17. 3. 2016. godine, objavljuje se:

 

 

J A V N I P O Z I V

prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sredstava iz

JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d Mostar, Distribucija električne energije

putem pisanih ponuda

Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresirane pravne subjekte da podnesu svoje ponude za kupnju rashodovanih transformatora i dijelova iz njih u JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar u Organizacijskoj jedinici Distribucija električne energije kako slijedi:

 

  1. Predmet Javnoga poziva

 

Količine i početne cijene kućišta rashodovanih energetskih transformatora, bakra i aluminija koji se nalaze na skladištu u Mostaru:

R.b. Kućište transformatora

(željezo)

Ključni broj otpada Količina

(kom)

Ukupna težina (kg) Početna cijena (KM)
1. Transformator 50 kVA 10/0,4 16 02 13* 19 3.800,0 570,00
2. Transformator 75 kVA 10/0,4 16 02 13* 1 300,0 45,00
3. Transformator 100 kVA 10/0,4 16 02 13* 20 7.000,0 1050,00
4. Transformator 160 kVA 10/0,4 16 02 13* 17 6.800,0 1020,00
5. Transformator 250 kVA 10/0,4 16 02 13* 4 2.000,0 300,00
6. Transformator 400kVA 10/0,4 16 02 13* 3 1.800,0 270,00
7. Transformator 630 kVA 20/0,4 16 02 13* 6 4.800,0 720,00
  Ukupno: 70 26.500 3.975,00

 

R.b. Vrsta sredstva Ključni broj otpada Jedinica mjere Ukupna težina Početna cijena (KM)
1. Otpadni aluminij 17 04 02 Kg 350,0 700,00
2. Bakarni kabeli 17 04 01 Kg 2.340,0 16.380,00
3. Polovi prekidača Fe 17 04 05 kg 300,0 45,00
          17.125,00

 

Količine i početne cijene rashodovanih energetskih transformatora i kućišta transformatora koji se nalaze u skladištu Zgona, Livno:

 

 

R.b.

 

Transformator

Ključni broj otpada Količina

(kom)

Ukupna masa (kg) Ukupna cijena (KM)
  Puni transformatori        
1. Končar 50 kVA 10/0,4 16 02 13* 6 2580 2.046,00
2. Končar 80 kVA 10/0,4 16 02 13* 1 520 428,00
3. Končar 100 kVA 10/0,4 16 02 13* 2 1300 1.032,00
4. Končar 160 kVA 10/0,4 16 02 13* 5 4500 3.575,00
5. Končar 250 kVA 10/0,4 16 02 13* 2 2260 1.794,00
6. Končar 400 kVA 10/0,4 16 02 13* 1 1410 1.120,00
7. Končar 630 kVA 10/0,4 16 02 13* 2 3870 3.074,00
      19 16440 13.069,00
  Kućišta transformatora        
1. Končar 30 kVA 10/0,4 16 02 13* 1 180 27,00
2. Končar 50 kVA 10/0,4 16 02 13* 5 1000 150,00
3. Končar 100 kVA 10/0,4 16 02 13* 4 1400 210,00
4. Končar 160 kVA 10/0,4 16 02 13* 2 800 120,00
    12 3380 507,00
    31   13.576,00

Početna cijena bez PDV-a za prodaju predmetnih rashodovanih sredstava iznosi 34.676,00 KM.

Ponuditelji su dužni nuditi isključivo cjelokupan predmet Javnoga poziva. Nije dopušteno nuđenje u skupinama.

 

Kvalifikacijski uvjeti za sudjelovanje ponuditelja su sljedeći:

 

  1. Ovjerena preslika izvoda iz sudskoga ili obrtnoga registra države sjedišta ponuditelja da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmetom ovoga Javnog poziva.

 

  1. Uvjerenje nadležnoga suda ili tijela uprave u BiH ili države iz koje dolazi ponuditelj da on nije pod stečajem ili likvidacijom.

 

  1. Ovjerena preslika ovlaštenja za gospodarenje predmetnim vrstama otpada iz ovoga Javnog poziva ili okolišna dozvola ili suglasnost o oslobađanju obveze pribavljanja dozvole izdanu od nadležnoga ministarstva.

 

  1. Ponuditelj treba uz ponudu za kupnju rashodovanih sredstava dostaviti dokaz o uplati novčanoga iznosa u visini od 10 % vrijednosti početne cijene na ime jamstva za ozbiljnost ponude. Uplatu izvršiti na žiro račun kod UniCredit banke d.d. Mostar na račun broj: 3381002200811294 s naznakom „Uplata na javni poziv za prodaju rashodovanih sredstava iz JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar“.

 

  1. Ponuditelj treba dostaviti i druge dokumente koji su precizirani u dokumentaciji koju će

dobiti od naručitelja bez plaćanja naknade. Nepotpuna dokumentacija se neće uzeti u razmatranje.

 

  1. Dokumentaciju zainteresirani mogu dobiti od 5. do 13. listopada 2017. godine

(od 9 do 15 sati) u Javnome poduzeću “Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar , Kardinala

Stepinca b.b., 88 000 Mostar (Mepas Mall), peti kat, ured broj 8, tel. 036 446 330 ili elektroničkom poštom slanjem zahtjeva na e-adresu: sanja.jelavic@ephzhb.ba.

Natječajna dokumentacija je besplatna.

 

  1. Rok za podnošenje zatvoranih i zapečećenih ponuda je 25. listopada 2017.godine do

12.30.

 

  1. Javno otvaranje ponuda održat će se 25. listopada.2017. godine u 13.00 u prostorijama Ugovornoga tijela, Mile Budaka 106 a, 88000 Mostar, dvorana u prizemlju, u nazočnosti ovlaštenih predstavnika zainteresiranih ponuditelja.

 

Kontakt osoba za predmetnu prodaju rashodovanih sredstava je Sanja Jelavić,

e-adresa:sanja.jelavic@ephzhb.ba, mob:. +387 36 446 330.

  • Detalji vijesti
Napisano 5. October 2017
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.