Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju sredstava – akumulatorske baterij

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju sredstava – akumulatorske baterij

Na temelju Rješenja o imenovanju Povjerenstva za zbrinjavanje rashodovanih sredstava Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar broj : I-4819/19, Povjerenstvo raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sredstava – akumulatorske baterije u

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, OJ Proizvodnja električne energije

 

 

Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresirane pravne subjekte da podnesu svoje ponude za kupnju rashodovanih sredstava – akumulatorske baterije kako slijedi :

 

 

R.br. Rashodovano sredstvo

 

Ključni broj Količina

(kom)

Ukupna težina

(kg)

1. Baterija 1(300 Ah, 106 ćelija, 220 VDC)  

16 06 01*

 

1

2.014,0

106 ćelija x 19 kg

2. Baterija 2 (300 Ah, 106 ćelija, 220 VDC)  

16 06 01*

 

1

2.014,0

106 ćelija x 19 kg

 

Lokacija na kojoj se nalazi predmet prodaje:

Jajce, HE Jajce II – skladište Podmilačje

 

Pravo nadmetanja imaju sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti

gospodarenja specificiranim vrstama otpada te koje imaju dozvolu za gospodarenje specificiranim vrstama otpada ili okolišnu dozvolu ili suglasnost o oslobađanju obveza pribavljanja dozvole izdatu od nadležnog ministarstva.

Ostali uvjeti i dokazi za sudjelovanje u Javnom pozivu navedeni su u besplatnoj dokumentaciji za sudjelovanje po Javnom pozivu, koju zainteresirani Ponuditelji mogu preuzeti od 2.4. do 11.4.2019. godine elektroničkom poštom.

Kontakt osoba za preuzimanje dokumentacije je Sanja Jelavić, tel.: 036 446 330, mail: sanja.jelavic@ephzhb.ba.

Rashodovana sredstva koje su predmet prodaje preuzimat će se na navedenoj lokaciji.

Predmet prodaje, tj. javnoga prikupljanja ponuda, prodaje se po načelu viđeno-kupljeno te je isključena pojedinačna prodaja i svi naknadni prigovori.

Rok za podnošenje zatvorenih i zapečaćenih ponuda je 23.4. 2019. godine do 11.30., a javno otvaranje ponuda održat će se 23.4. 2019. godine u 12.00. u prostorijama JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Mile Budaka 106 a, 88000 Mostar, dvorana u prizemlju u nazočnosti ovlaštenih predstavnika zainteresiranih Ponuditelja.

 

 

www.ephzhb.ba

 

  • Detalji vijesti
Napisano 2. April 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.