Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rabljena turbinskoga ulja agregata HE Rama putem pisanih ponuda

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rabljena turbinskoga ulja agregata HE Rama putem pisanih ponuda

Na temelju Rješenja Uprave Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar broj : I-3796/18 od 18. svibnja 2018. godine, objavljuje se:

 

 

J A V N I P O Z I V

za prikupljanje ponuda za prodaju rabljena turbinskoga ulja agregata HE Rama u

JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d Mostar putem pisanih ponuda

Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresirane pravne subjekte da podnesu svoje ponude za kupnju rabljena turbinskoga ulja agregata HE Rama u JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar kako slijedi:

 

Predmet prodaje:

 

R.br.

 

Otpadna sirovina

Ključni broj otpada Težina

(kg)

Min. jedinična cijena

(KM/kg)

 

1.

Rabljeno turbinsko ulje

„MOBIL DTE HEAVY MEDIUM 68“

 

13 03 07*

 

8.500

 

0,5

 

 

 

Kvalifikacijski uvjeti za sudjelovanje Ponuditelja su sljedeći:

 

  1. Ponuditelj treba biti registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovoga Javnoga poziva te dostaviti dokaz o registraciji u nadležnom profesionalnom sudskom ili trgovačkom registru države u kojoj je osnovan. Ponuditelj je obvezan dostaviti ovjerenu presliku rješenja/izvoda iz nadležnoga sudskog ili trgovačkog registra.
  2. Ponuditelj treba dostaviti ovjerenu presliku dozvole za gospodarenje specificiranim vrstama otpada ili okolišnu dozvolu ili suglasnost o oslobađanju obveze pribavljanja dozvole izdanu od nadležnoga ministarstva.
  3. Uvjerenje nadležnoga suda ili tijela uprave u BiH ili države iz koje dolazi Ponuditelj da isti nije pod stečajem ili likvidacijom.
  4. Ponuditelj treba uz ponudu za kupnju rabljena turbinskoga ulja agregata HE Rama dostaviti dokaz o uplati novčanog iznosa u visini od 10 % minimalne vrijednosti predmetne prodaje. Uplatu izvršiti na žiro-račun kod UniCredit banke d.d. Mostar na račun broj: 3381002200811294 s naznakom: Uplata na javni poziv za prodaju rabljena turbinskog ulja agrgata HE Rama u JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar.
  5. Ponuditelj treba dostaviti i druge dokumente precizirani u dokumentaciji koju će dobiti od Naručitelja bez plaćanja naknade. Nepotpuna se dokumentacija neće uzimati u razmatranje.
  6. Zainteresirani Ponuditelji dokumentaciju mogu dobiti od 6.6. do 12.6.2018. slanjem zahtjeva na elektroničku poštu: sanja.jelavic@ephzhb.ba. Dokumentacija je za ovaj Javni poziv besplatna.
  7. Rok za podnošenje zatvoranih i zapečećenih ponuda je 20.6. 2018. godine do

12:30 sati.

  1. Javno otvaranje ponuda održat će se 20.6. 2018. godine u 13:00 sati u

prostorijama Ugovornoga tijela, Mile Budaka 106 a, 88 000 Mostar, dvorana u

prizemlju, u prisustvu ovlaštenih predstavnika zainteresiranih Ponuditelja.

 

Kontakt osoba za predmetni Javni poziv je Sanja Jelavić, dipl.ing.građ.:

e-mail: sanja.jelavic@ephzhb.ba, mob:. +387 36 446 330.

 

  • Detalji vijesti
Napisano 6. Lipanj 2018
Kategorija Novosti, Press
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.