Javni poziv za zakup poslovne prostorije na HE Rama

Javni poziv za zakup poslovne prostorije na HE Rama

Na temelju Odluke Uprave Javnoga poduzeća „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ dioničko društvo Mostar broj I- 4314/2022 od 23.6.2022. godine, objavljuje se:

 

 

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE PROSTORIJE U VLASNIŠTVU DRUŠTVA U UPRAVNOJ ZGRADI HE „RAMA“ U PROZORU/RAMI

 

Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ dioničko društvo Mostar poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave ponude za zakup poslovne prostorije u vlasništvu društva u Upravnoj zgradi HE „Rama“ u Ulici Kralja Tomislava bb, Prozor/Rama.

Predmet je javnoga poziva nekretnina označena kao: Poslovni prostor koji se nalazi na I (prvom) katu Upravne zgrade HE Rama, u Ulici Kralja Tomislava u Prozoru, površine 16,70 m2.

Najniža cijena zakupnine je 5 KM (pet konvertibilnih maraka) po metru kvadratnom. Iznos zakupnine će se uvećati za PDV.

Navedeni poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci s mogućnošću produženja ugovora.

Pisana ponuda za davanje u zakup, treba sadržavati naziv i točnu adresu ponuđača (zakupoprimatelja) telefon, faks, e-mail, kao i ponuđeni iznos zakupnine.

Ako je ponuđač pravna osoba, uz pisanu prijavu mora dostaviti izvod iz sudskoga registra za društvo ili drugu potvrdu nadležnoga sudskog ili tijela uprave u cilju dokazivanja da nije pokrenut stečajni ili postupak likvidacije nad pravnom osobom.

Nepravodobna i nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja ispunjava uvjete iz poziva i sadrži najveći iznos zakupnine.

Zakupnina će se plaćati mjesečno za razdoblje trajanja zakupnine, a najkasnije do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec, sukladno ispostavljenim fakturama.

Poslovni se prostor može se pogledati svaki radni dan od 11:00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu na telefonski broj 036 771 450.

Ponude za sudjelovanje u Javnom pozivu dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: JP „ELEKTROPRIVRREDA HZ HB“ d.d. Mostar, Ul. Mile Budaka broj 106 A, 88000 Mostar s naznakom Ponuda za sudjelovanje u javnom pozivu – ponuda za nekretninu.

Rok za dostavu ponuda je 30 (trideset) dana od dana objave javnoga poziva.

 

Generalni direktor

mr.sc. Marinko Gilja, dipl.ing.el.

  • Detalji vijesti
Napisano 23. Lipanj 2022
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.