Javni poziv

Javni poziv

 

Na temelju Rješenja o imenovanju Središnjega povjerenstva za zbrinjavanje rashodovanih sredstava Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar broj: I-3334/21. od 6.4.2021. god., Povjerenstvo za zbrinjavanje rashodovanih sredstava raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sredstava i otpadnih materijala u

JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar

 

Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresirane pravne subjekte da podnesu svoje ponude za kupnju rashodovanih sredstava i otpadnoga materijala kako slijedi (razvrstana po lokacijama na kojima će se preuzimati):

 

  1. Mostar, skladište Rudnik
Red.br. Kućište transformatora

(željezo)

Ključni broj otpada Količina

(kom)

Težina (kg) Jed. cijena

(KM/kg)

1. Transformator 50 kVA 10/0,4 16 02 13* 6 1 200 0,53
2. Transformator 100 kVA 10/0,4 16 02 13* 13 4 550 0,53
3. Transformator 160 kVA 10/0,4 16 02 13* 14 5 550 0,53
4. Transformator 400 kVA 10/0,4 16 02 13* 3 1 800 0,53
5. Transformator 630 kVA 10/0,4 16 02 13* 2 1 600 0,53
6. Transformator 2TNp 18-10 16 02 13* 1 400 0,53
7. Transformator 3TNp 18-10 16 02 13* 2 800 0,53
8. Transformator 3TNp 23-10 16 02 13* 1 400 0,53
9. Transformator TNp 22-10 16 02 13* 1 400 0,53
10. Transformator TOHA 16 02 13* 1 400 0,53
11. Transformator DCU 3034 16 02 13* 1 400 0,53
12. Transformator 3T 30-20 16 02 13* 1 400 0,53
13. Transformator bez tablice 16 02 13* 3 1 200 0,53
Ukupno: 49 19 100

Iz kućišta transformatora istočeno je ulje i izvađeni su provodni izolatori.

Red.br. Vrsta sredstva Ključni broj otpada Ukupna težina (kg) Jedinična cijena (KM/kg)
1. Fe – razne konstrukcije 17 04 05 10 000 0,50
2. Bakar – 3 klasa 17 04 01 560 13,5
3. Al-Fe uže 17 04 02 1 500 1,70

 

Mostar, HE Mostar – plato

Red.br. Vrsta sredstva Ključni broj otpada Ukupna težina (kg) Jedinična cijena (KM/kg)
1. Fe – razne konstrukcije 17 04 05 685 0,5
2. Izolatori – keramika 17 01 03 70

 

2. Sliv Vrbas – skladište Jajce

Red. br. Vrsta sredstva Ključni broj otpada Ukupna težina (kg) Jedinična cijena (KM/kg)
1. Fe – razne konstrukcije 17 04 05 12 220 0,50

 

  1. DP Sjever – skladište Orašje
Red. br. Vrsta sredstva Ključni broj otpada Ukupna težina (kg) Jedinična cijena (KM/kg)
1. Fe – razne konstrukcije 17 04 05 1 800 0,50
2. Al-Fe uže 17 04 02 2 700 1,70
  1. Pogon Livno – skladište „Zgoni“
Red.br. Otpadni materijali Ključni broj otpada Ukupna težina

( kg )

Jedinična cijena

( KM/kg )

1. Al-Fe uže 17 04 02 1 500 1,70

 

  1. DP Centar – Busovača, skladište „Kaonik“
Red.br. Otpadni materijali Ključni broj Težina ( kg ) Početna jedinična cijena

( KM/kg )

1. Fe – razne konstrukcije 17 04 05 80 0,50
2. Al-Fe uže 17 04 02 1 170 1,70

 

Pravo nadmetanja imaju sve pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti gospodarenja specificiranim vrstama otpada i imaju dozvolu za

gospodarenje specificiranim vrstama otpada ili okolišnu dozvolu ili suglasnost o oslobađanju obveza pribavljanja dozvole izdanu od nadležnoga ministarstva.

Ostali uvjeti i dokazi za sudjelovanje navedeni su u besplatnoj dokumentaciji za sudjelovanje po Javnome pozivu, koju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti od 8.4. do 15.4. 2022. godine elektroničkom poštom. Kontakt osoba za preuzimanje dokumentacije je Sanja Jelavić, tel.: 036 446 330, elektronička pošta: sanja.jelavic@ephzhb.ba Rashodovana sredstva i otpadni materijali, koji su predmet prodaje, preuzimat će se na lokacijama navedenim u tablicama. Svi zainteresirani ponuditelji mogu pogledati rashodovana sredstva i otpadni materijal na lokacijama preuzimanja.

Predmet prodaje, tj. javnoga prikupljanja ponuda, prodaje se po načelu viđeno-kupljeno te je isključena pojedinačna prodaja i svi naknadni prigovori. Rok za podnošenje zatvorenih i zapečaćenih ponuda je 29.4. 2022. godine do 11.30, a javno otvaranje ponuda održat će se 29.4.2022. godine u 12.00 u prostorijama JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, Mile Budaka 106 a, 88000 Mostar, dvorana u prizemlju u prisustvu ovlaštenih predstavnika zainteresiranih ponuditelja.

Ovaj poziv bit će objavljen u dnevnome tisku, Večernji list, i na mrežnoj stranici EPHZHB-a – www.ephzhb.ba

 

  • Detalji vijesti
Napisano 8. Travanj 2022
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.