TELEFONSKI IMENIK

 

PRAVNI POSLOVI
Ured izvršnoga direktora
Tel. 036/ 335 799
Faks. 036/ 335 780
Sektor za imovinsko-pravne poslove
Tel. 036/ 335 727
Faks. 036/ 335 780
Sektor za odnose s javnošću
Tel. 036/ 335 740
Tel./Faks 036/ 335 765
Sektor kadrovske i opće poslove
Tel. 036/ 335 735
Faks. 036/ 335 780
Sektor za zaštitu
Tel. 036/ 319 887, 319 889
Faks 036 / 319 890

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.