mr.sc. Marinko Gilja ponovno na čelu EPHZHB-a

mr.sc. Marinko Gilja ponovno na čelu EPHZHB-a

Na 4. sjednici Nadzornoga odbora Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar koja je održana danas u središtu poduzeća, mr.sc. Marinko Gilja ponvno je izabran za generalnoga direktora na razdoblje od četiri godine. Nadzorni odbor EPHZHB-a izabrao je generalnoga direktora prema Odluci Vlade Federacije od 23. siječnja 2020. o davanaju prethodne suglasnosti Nadzornome odboru za imenovanje Marinka Gilje za tu dužnost u ovome gospodarskom društvu. Novi mandat generalnome direktoru počinje od 17. veljače 2020.

Inače, na današnoj sjednici Nadzornoga odbora EPHZHB-a razmatrano je 11 točka dnevnoga reda.

Nakon usvajanja zaspisnika s prethodnih sjednica, usvojena su sljedeća izvješča: Izvješće o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava sa stanjem na dan 31.12.2019. godine; Izvješće o popisu nenaplativih sumnjivih i spornih potraživanja za 2019. godinu; Izvješće Odbora za reviziju za studeni 2019. – siječanj 2020. godine; Izvješće o analize energije za listopad, studeni i prosinac 2019. godine; Izvješća o kupoprodaji električne energije za studeni i prosinac 2019. godine i Izvješća o sklopljenim ugovorima za studeni i prosinac 2019. godine.

Donesene su i sljedeće odluke i punomoći: Odluka o davanju pisanih ovlasti za sklapanje sporazuma o otpisu zakonskih zateznih kamata za dužnike koji su izmirili glavni dug prema Društvu; Odluka o davanju pisanih ovlasti za zaključivanje ugovora o izmirenju dospjela duga prema Društvu; Punomoć za sklapanje ugovora o cesiji i Punomoć za sklapanje ugovora o uputi – asignaciji.

  • Detalji vijesti
Napisano 31. January 2020
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.