Natječaj za dodjelju stipendija u akademskoj 2015./2016.

Natječaj za dodjelju stipendija u akademskoj 2015./2016.

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne, d.d. Mostar

objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2015./2016. godini

I.

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društva Mostar objavljuje Natječaj za dodjelu 100 stipendija redovitim studentima u akademskoj 2015./2016. godini koji se školuju na fakultetima za stjecanje visoke stručne spreme preddiplomskoga i diplomskoga studija:

a. 30 stipendija redovitim studentima elektrotehničkoga fakulteta:

– 10 stipendija preddiplomskoga studija

– 20 stipendija diplomskoga studija – smjer elektroenergetika

b. 15 stipendija redovitim studentima strojarskog fakulteta:

– 5 stipendija preddiplomskoga studija

– 10 stipendija diplomskog studija

c. 10 stipendija redovitim studentima fakulteta računarstva:

– 5 stipendija preddiplomskoga studija

– 5 stipendija diplomskoga studija

d. 6 stipendija redovitim studentima građevinskoga fakulteta:

– 3 stipendije preddiplomskoga studija

– 3 stipendije diplomskoga studija

e. 2 stipendije redovitim studentima geodetskoga fakulteta:

– 1 stipendija preddiplomskoga studija

– 1 stipendija diplomskoga studija

f. 10 stipendija redovitim studentima ekonomskoga fakulteta:

– 5 stipendija preddiplomskoga studija

– 5 stipendija diplomskoga studija

g. 10 stipendija redovitim studentima pravnoga fakulteta:

– 5 stipendija preddiplomskoga studija

– 5 stipendija diplomskoga studija

h. 7 stipendija redovitim studentima filozofskoga fakulteta:

– 3 stipendije preddiplomskoga studija

– 4 stipendije diplomskoga studija

i. 10 stipendija redovitim studentima prirodoslovno-matematičkoga fakulteta:

– 5 stipendija preddiplomskoga studija

– 5 stipendija diplomskoga studija

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar zadržava pravo provjere dostavljenih dokaza uz prijavu.

II.

Pravo na sudjelovanje na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti fakulteta iz točke I. ovoga Natječaja koji su državljani BiH s prebivalištem na području općina na kojima Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar obavlja djelatnost, te studenti koji ne primaju stipendiju od drugoga davatelja stipendije.

Kriteriji su na temelju kojih će se vršiti dodjela stipendija:

  1. uspjeh (prosjek ocjena) i/ili
  2. socijalni i materijalni uvjeti.

Prednost imaju studenti viših godina.

III.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz o upisu u tekuću godinu studije (akademsku 2015./2016. godinu)

2. ovjeren prijepis ocjena s prethodnih godina studija koji treba sadržavati i ukupan prosjek

ocjena

3. uvjerenje o državljanstvu

4. potvrda o prebivalištu izdana od CIPS-a

5. izjava da nije korisnik stipendije ili pomoći, ovjerena od nadležnoga organa

6. dokaze o socijalnom i materijalnom statusu:

a) da nema jednoga ili oba roditelja

b) da je dijete vojnih ili civilnih žrtava rata s najmanje 50 % oštećenja organizma

c) da je dijete čiji je roditelj 100 % invalid

d) o članovima zajedničkoga kućanstva ovjerene od nadležnoga općinskog organa.

e) da podnositelj prijave u zajedničkom kućanstvu na redovitom školovanju ima troje

ili više braće ili sestara

f) o ukupnim primanjima roditelja odnosno skrbnika i ostalih članova zajedničkoga

kućanstva (potvrda o plaći, potvrda od zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,

odrezak o primanju mirovine, socijalna i druga primanja, ovjerena izjava o radnom

statusu članova zajedničkoga kućanstva).

IV.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od sljedećega dana objavljivanja Natječaja.

Prijave s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti putem pošte ili osobno na adresu: Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, Mile Budaka 106 A, 88 000 Mostar (s naznakom: Natječaj za stipendije za … obvezno naznačiti koji fakultet i godina studija).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

  • Detalji vijesti
Napisano 8. February 2016
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.