Nove cijene el. energije za univerzalnu uslugu

Nove cijene el. energije za univerzalnu uslugu

Na temelju suglasnosti FERK-a od 23. studenoga 2016. godine JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar objavljuje nove cijene usluge javnog opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge koje će se primjenjivati od 1. siječnja 2017. godine:

U cijene usluge javnoga opskrbljivača za pružanje univerzalne usluge uključeni su tarifni stavovi za korisnike distribucijskoga sustava iz Odluke FERK-a broj 01-07-794-08/14 od 24.10.2014. godine, kao i cijena nabave električne energije i cijena usluge opskrbe javnoga opskrbljivača. U cijene nije uračunata naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiUK kao ni porez na dodanu vrijednost koje je javni opskrbljivač obvezan evidentirati na svakom pojedinačnom računu kupca, sukladno važećim propisima.

 

Krajnji kupci iz kategorija potrošnje 110 kV, 35 kV, 10 kV i javna rasvjeta vezano za uvjete ugovaranja opskrbe električnom energijom mogu se obratiti Javnom poduzeću „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar na e-mail: opskrba@ephzhb.ba.

  • Detalji vijesti
Napisano 12. Prosinac 2016
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.