Obavijest dioničarima o isplati dividende

Obavijest dioničarima o isplati dividende

Isplata dividendi svim pravnim i fizičkim osobama (rezidentima/nerezidentima) koje su bile dioničari JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, prema podacima dobivenim iz Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH na dan donošenja odluke o isplati dividende 28.6.2011.godine, počet će danom 1.8.2011. godine.

Na temelju Odluke Skupštine Javnog poduzeća «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» d.d. Mostar o raspodjeli dobiti i isplati dividende po rezultatima poslovanja Društva, broj: SD 2/11 od 28.6.2011. godine, dajemo sljedeću

O B A V I J E S T
dioničarima o isplati dividende

Isplata dividendi svim pravnim i fizičkim osobama (rezidentima/nerezidentima) koje su bile dioničari JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, prema podacima dobivenim iz Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH na dan donošenja odluke o isplati dividende 28.6.2011.godine, počet će danom 1.8.2011. godine.

Vrijednost dividende po jednoj dionici iznosi 2,17 KM.
Fizičkim osobama rezidentima/nerezidentima uplata iznosa dividendi na tekuće račune vršit će se preko UniCredit Bank d.d.

Pravnim osobama – rezidentima dioničarima Društva, isplata dividende na njihove transakcijske račune izvršit će se bez umanjenja iznosa za plaćanje poreza, a pravnim osobama – nerezidentima isplata dividende izvršit će se po umanjenju iznosa za plaćanje poreza od 5%, sukladno zakonskim propisima.

Banke skrbnici dužni su dostaviti podatke o svojim transakcijskim računima na koje će se izvršiti uplata dividendi.

Pozivamo sve pravne osobe rezidente/nerezidente da dostave brojeve transakcijskih računa za uplatu dividendi, da to urade što žurnije, sa svim potrebnim identifikacijskim podacima: nazivom firme, sjedištem, ID brojem, nazivom banke, brojem računa, instrukcijom za prijam novca (IBAN CODE i SWIFT) i odgovornom osobom za kontakt.

Dostavljeni podaci o identitetu dioničara i broju njegovih dionica moraju odgovarati podacima iz Registra vrijednosnih papira za toga dioničara na dan 28.6.2011. godine.

Podatke slati putem pošte na adresu: Mile Budaka 106 A, Mostar i na faks: 036 335-770.
Kontakt osoba – Miroslav Vasilj, tel. 036 335-738.

  • Detalji vijesti
Napisano 1. July 2011
Kategorija Stare vijesti
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.