OBAVIJEST DIONIČARIMA O ISPLATI DIVIDENDE

OBAVIJEST DIONIČARIMA O ISPLATI DIVIDENDE

Isplata dividendi svim fizičkim osobama (rezidentima i nerezidentima) koje su bile dioničari Društva na dan donošenja odluke 18.6.2010. godine, vršit će se preko UniCredit Bank d.d. Vrijednost dividende po jednoj dionici iznosi 1,26 KM, a uplata iznosa dividendi na tekuće račune dioničara počinje s danom 12.7.2010. godine.

Na temelju Odluke Skupštine Javnog poduzeća «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» d.d. Mostar o raspodjeli dobiti i isplati dividende po rezultatima poslovanja Društva, broj: SD 10/10 od 18.6.2010. godine, dajemo sljedeću

O B A V I J E S T
dioničarima o isplati dividende

Isplata dividendi svim fizičkim osobama (rezidentima i nerezidentima) koje su bile dioničari Društva na dan donošenja odluke 18.6.2010. godine, vršit će se preko UniCredit Bank d.d. Vrijednost dividende po jednoj dionici iznosi 1,26 KM, a uplata iznosa dividendi na tekuće račune dioničara počinje s danom 12.7.2010. godine.

Pravnim osobama–rezidentima dioničarima Društva, isplata dividende na njihove transakcijske račune izvršit će se bez umanjenja iznosa za plaćanje poreza, a pravnim osobama – nerezidentima isplata dividende izvršit će se po umanjenju iznosa za plaćanje poreza od 5%, sukladno zakonskim propisima.

Banke skrbnici dužni su dostaviti podatke o svojim transakcijskim računima na koje će se izvršiti uplata dividendi.

Molimo sve pravne osobe koje nisu dostavile brojeve transakcijskih računa za uplatu dividendi da to urade što žurnije, sa svim potrebnim identifikacijskim podacima (naziv firme, sjedište,ID broj i odgovorna osoba za kontakt)

Podatke slati putem pošte na adresu: dr. Mile Budaka 106 A, Mostar i na faks: 036/ 335-770.Kontakt osobe – Miroslav Vasilj, tel. 036/ 335-738 i Ante Tutiš tel. 036/ 335-734.

  • Detalji vijesti
Napisano 21. June 2010
Kategorija Stare vijesti
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.