OBAVIJEST DIONIČARIMA O ISPLATI DIVIDENDE

OBAVIJEST DIONIČARIMA O ISPLATI DIVIDENDE

Isplata dividendi svim fizičkim osobama (rezidentima i nerezidentima) koje su bile dioničari Društva na dan donošenja odluke 26.6.2009. godine, vršit će se preko UniCredit Bank d.d. Uplata iznosa dividendi na tekuće račune dioničara počinje s danom 10.7.2009. godine.

Na temelju Odluke Skupštine Javnog poduzeća «Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne» d.d. Mostar o raspodjeli dobiti i isplati dividende po rezultatima poslovanja Društva, broj:SD 4/09 od 26.6.2009. godine, dajemo sljedeću

OBAVIJEST
dioničarima o isplati dividende

Isplata dividendi svim fizičkim osobama (rezidentima i nerezidentima) koje su bile dioničari Društva na dan donošenja odluke 26.6.2009. godine, vršit će se preko UniCredit Bank d.d. Uplata iznosa dividendi na tekuće račune dioničara počinje s danom 10.7.2009. godine.

bPravnim osobama–rezidentima dioničarima Društva, isplata dividende na njihove transakcijske račune će se izvršiti bez umanjenja iznosa za plaćanje poreza, a pravnim osobama-nerezidentima isplata dividende će se izvršiti po umanjenju iznosa za plaćanje poreza od 5%, sukladno zakonskim propisima.

Banke skrbnici dužni su dostaviti podatke o svojim transakcijskim računima na koje će se izvršiti uplata dividendi.

Molimo sve pravne osobe koje nisu dostavile brojeve transakcijskih računa za uplatu dividendi da to urade što žurnije, sa svim potrebnim identifikacijskim podacima(naziv tvrtke, sjedište, ID broj i odgovorna osoba za kontakt)

Podatke slati putem pošte na adresu:
dr. Mile Budaka 106 A, Mostar i na faks:036/335-780.
Kontakt osoba – Miroslav Vasilj, tel.: 036/335-738

  • Detalji vijesti
Napisano 1. July 2009
Kategorija Stare vijesti
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.