Obavijest o javnoj raspravi o nacrtu Mrežnih pravila distribucije

Obavijest o javnoj raspravi o nacrtu Mrežnih pravila distribucije

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, temeljem članka 53. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 66/13, 94/15) , Odluke Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) o postupku donošenja Mrežnih pravila distribucije, broj: 01-07-241-01/14 od 06.03.2014. godine, te Zaključka Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) broj 01-07-1007-01-16 od 24.10.2016. godine upućuje:

 

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

o nacrtu Mrežnih pravila distribucije

Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar

 

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar je elektroprivredno društvo koje obavlja djelatnosti: proizvodnje električne energije, distribucije električne energije, opskrbe električnom energijom, trgovine električne energije, kao i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine je Rješenjem, broj: 06-03-737/34/12 od 18.12.2012. godine JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar izdala Dozvolu za rad -licenciju za obavljanje elektroprivredne djelatnosti distribucije električne energije s rokom važenja od 1.1.2013. godine do 31.12.2027.godine.

Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 66/13, 94/15) propisano je da se pogon i način vođenja distribucijske mreže u elektroenergetskom sustavu uređuje Mrežnim pravilima distribucije i da Mrežna pravila distribucije donosi Regulatorna komisija, na prijedlog Operatora distribucijskoga sustava.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine je, na IV. redovitoj sjednici održanoj u Mostaru dana 6.3.2014. godine, donijela Odluku o postupku donošenja Mrežnih pravila distribucije, broj: 01-07-241-01/14 od 6.3.2014. godine, kojom je određeno da imatelj dozvole za rad -licencije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti distribucije električne energije, ima obavezu predlaganja FERK-u Mrežnih pravila distribucije u skladu s člankom 53. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da je dužan prilikom izrade prijedloga Mrežnih pravila distribucije, provesti transparentan i za javnost otvoren postupak javne rasprave.

Zaključkom Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) broj 01-07-1007-01-16 od 24.10.2016. godine naloženo je Javnom poduzeću Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar da obnovi postupak javne rasprave u skladu s Odlukom Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH o postupku donošenja Mrežnih pravila distribucije broj 01-07-241-01/14 od 6.3.2014. godine, osim u dijelu koji se odnosi na održavanje javne rasprave i davanja usmenih komentara, te da provede transparentan postupak javne rasprave na način da se omogući dostavljanje pisanih komentara na nacrt mrežnih pravila. U tom smislu Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar objavljuje ovu obavijest na temelju koje će se moći dostaviti pisani komentari na tekst nacrta Mrežnih pravila.

 

Mrežnim pravilima distribucije Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar uređuju se pogon i način vođenja distributivne mreže u elektroenergetskom sustavu u nadležnosti JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, a posebno:

1) tehnički i drugi uvjeti za priključenje korisnika na distribucijsku mrežu,

2) tehnički i drugi uvjeti za siguran pogon distribucijskoga sustava radi sigurne opskrbe kvalitetnom električnom energijom,

3) postupci pri pogonu distribucijskoga sustava u kriznim stanjima,

4) tehnički i drugi uvjeti za međusobno povezivanje i djelovanje mreža,

5) kriteriji za pristup mreži.

Cilj je donošenja Mrežnih pravila distribucije definiranje elemenata za sigurno i pouzdano funkcioniranje distribucijske mreže sukladno usvojenim normama kvalitete, uz osiguranje priključka na distribucijsku mrežu sadašnjih i budućih korisnika na tehnički opravdan, te objektivan, transparentan i nediskriminirajući način.

Zbog svega navedenog, pozivamo vas da sudjelujete na javnoj raspravi o Nacrtu Mrežnih pravila distribucije Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar i na taj način doprinesete da pripremimo što kvalitetniji Prijedlog Mrežnih pravila distribucije i uputimo ga Regulatornoj komisiji za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine na usvajanje.

Zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu podnijeti pisane komentare na Nacrt Mrežnih pravila distribucije Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar u razdoblju od osam dana od dana objavljivanja ove obavijesti. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani komentari će se analizirati i bit će pažljivo razmotreni.

 

Kopiju Nacrta Mrežnih pravila distribucije Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar može svaka zainteresirana pravna i fizička osoba dobiti svakim radnim danom od 12.00 do 14.00 sati, na adresi JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, OJ Distribucija električne energije, Ulica blajburških žrtava b.b. Mostar – na protokolu ili na mrežnoj stranici JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne www.ephzhb.ba.

Zainteresirane osobe svoje pisane komentare mogu dostaviti na adresu JP Elektroprivreda

Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, OJ Distribucija električne energije, Ulica blajburških žrtava b.b. Mostar ili putem e-maila ivica.maslac@ephzhb.ba osam dana od dana objavljivanja.

 

 

 

  • Detalji vijesti
Napisano 18. Siječanj 2017
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.