Obavijest o javnoj raspravi

Obavijest o javnoj raspravi

Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, temeljem članka 53. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22), Odluke Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) o postupku donošenja Mrežnih pravila distribucije („Službene novine Federacije BiH”, broj 22/14 i 83/22), te Zaključka Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) broj 06-13-5-1322-2/22 od 6. 10. 2022. godine upućuje:

 

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI

o Nacrtu izmjene Mrežnih pravila distribucije

Operatora distribucijskog sustava

Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“

dioničko društvo Mostar

Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar je elektroprivredno društvo koje obavlja djelatnosti: proizvodnje električne energije, distribucije električne energije, opskrbe električnom energijom, trgovine električne energije, kao i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine je Rješenjem, broj: 06-03-737/34/12 od 18. 12. 2012. godine te Rješenjem, broj 06-03-1058-07/19 od 15. 1. 2020. godine JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar izdala Dozvolu za rad-licenciju za obavljanje elektroprivredne djelatnosti distribucije električne energije s rokom važenja od 1. 1. 2013. godine do 31. 12. 2027. godine.

Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22) propisano je da se pogon i način vođenja distribucijske mreže u elektroenergetskome sustavu uređuje Mrežnim pravilima distribucije i da Mrežna pravila distribucije donosi Regulatorna komisija, na prijedlog Operatora distribucijskoga sustava.

Zaključkom Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK), broj 06-13-5-1322/22 od 6.10.2022. godine, kojim se očitovalo na Odluku o usvajanju Prijedloga izmjene Mrežnih pravila distribucije Operatora distribucijskoga sustava Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, dostavljenu FERK-u 28. 9. 2022. godine pod brojem 06-13-5-1322-1/22, naloženo je Javnome poduzeću „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar da provede postupak javne rasprave u skladu s Odlukom Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH o postupku donošenja Mrežnih pravila distribucije. U tom smislu Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar objavljuje ovu obavijest na temelju koje će se održati javna rasprava, i moći će se dostaviti pisani komentari na tekst Nacrta izmjene Mrežnih pravila.

Mrežnim pravilima distribucije operatora distribucijskoga sustava Javnoga poduzeća „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar uređuju se pogon i način vođenja distributivne mreže u elektroenergetskome sustavu u nadležnosti JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar, a posebno:

1) tehnički i drugi uvjeti za priključenje korisnika na distribucijsku mrežu

2) tehnički i drugi uvjeti za siguran pogon distribucijskoga sustava radi sigurne opskrbe kvalitetnom električnom energijom

3) postupci pri pogonu distribucijskoga sustava u kriznim stanjima

4) tehnički i drugi uvjeti za međusobno povezivanje i djelovanje mreža

5) kriteriji za pristup mreži.

Cilj je donošenja Mrežnih pravila distribucije definiranje elemenata za sigurno i pouzdano funkcioniranje distribucijske mreže sukladno usvojenim standardima kvaliteta, uz osiguranje priključka na distribucijsku mrežu sadašnjih i budućih korisnika na tehnički opravdan, te objektivan, transparentan i nediskriminirajući način.

Zbog svega navedenoga, pozivamo vas da sudjelujete na javnoj raspravi o Nacrtu izmjene Mrežnih pravila distribucije operatora distribucijskoga sustava Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar i na taj način doprinesete pripremi što kvalitetnijega Prijedloga izmjene Mrežnih pravila distribucije koji će po tom biti upućen Regulatornoj komisiji za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, na usvajanje.

Zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu podnijeti pisane komentare na Nacrt izmjene Mrežnih pravila distribucije operatora distribucijskoga sustava Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar u razdoblju od dana objavljivanja Obavijesti do dana isteka roka za podnošenje pisanih komentara. Pisani komentari moraju biti potpisani.

JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar održat će javnu raspravu o Nacrtu izmjene Mrežnih pravila distribucije dana 3. 11. 2022. godine s početkom u 11 sati, u prostorijama JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar u Ulici Mile Budaka 106A u Mostaru.

Na javnu raspravu mogu doći sve zainteresirane osobe koje će moći dati svoj komentar na Nacrt izmjene Mrežnih pravila distribucije operatora distribucijskoga sustava Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar. Pisani i usmeni komentari analizirat će se i bit će pažljivo razmotreni.

Presliku Nacrta izmjene Mrežnih pravila distribucije, sve zainteresirane osobe mogu dobiti radnim danom od 12 do 14 sati, na adresi JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, OJ Distribucija električne energije, Ulica blajburških žrtava b.b. Mostar – na protokolu.

Nacrt izmjene Mrežnih pravila distribucije operatora distribucijskoga sustava Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, objavljen je na oglasnoj ploči Društva i mrežnoj stranici JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar www.ephzhb.ba.

Zainteresirane osobe svoje pisane komentare mogu dostaviti do 3. 11. 2022. godine na adresu JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, OJ Distribucija električne energije, Ulica blajburških žrtava b.b. Mostar ili e-mailom na elektroničku adresu: antonio.drmac(@)ephzhb.ba.

 

Nacrt izmjena MP 2022

  • Detalji vijesti
Napisano 24. October 2022
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.