Obavijest o zahtjevu za iskazivanjem interesa

Obavijest o zahtjevu za iskazivanjem interesa

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar istražuje mogućnost integracije već gotovih ili u visokom stupnju razvoja projekata obnovljivih izvora energije u daljnjem tekstu (OiE) u svoj proizvodni portfelj. Uvažavajući zacrtane strateške ciljeve i potrebu za diversifikacijom projekata obnovljivih izvora energije, JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, traži:

 

zainteresirane partnere za razvoj i prodaju

projekata obnovljivih izvora energije na području Bosne i Hercegovine

 

Partnere (pravne ili fizičke osobe) zainteresirane za:

 • Prodaju projekata neintegriranih (samostojećih) solarnih elektrana u razvoju, snage od 0,5 MW i veće. Prednost u odabiru imat će lokacije s većim brojem sunčanih sati, boljim mikrolokacijskim uvjetima i prostorno planskom dokumentacijom spremnom za razvoj projekta. U razmatranje će se uzeti partneri koji imaju minimalno ishođenu lokacijsku dozvolu.
 • Prodaju projekata solarnih elektrana u pogonu, prednost će imati elektrane snage 0,5 MW i veće.
 • Prodaju projekata vjetroelektrana u razvoju. Prednost pri odabiru imat će partneri koji imaju ishođenu pravomoćnu građevinsku dozvolu i lokacije s više od 2.500 sati rada godišnje.
 • Prodaju projekata vjetroelektrana u pogonu. Prednost pri odabiru imat će lokacije s više od 2.500 sati rada godišnje.
 • Prodaju projekata hidroelektrana u razvoju, snage od 0,5 MW i veće. U razmatranje će se uzeti Partneri koji imaju minimalno ishođenu urbanističku suglasnost i koncesiju
 • Prodaju hidroelektrana u pogonu, snage 0,5 MW i veće.

 

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar poziva sve zainteresirane partnere (pravne ili fizičke osobe) da na e-mail proizvodnja@ephzhb.ba pošalju Pismo namjere sa sljedećim podatcima:

 • naziv investitora/vlasnika
 • naziv elektrane
 • karakteristike elektrane (broj jedinica, instalirana snaga elektrane, godišnja proizvodnja)
 • analiza isplativosti za projekte u razvoju
 • podatci o godišnjoj proizvodnji za projekte u pogonu (po mjesecima i godišnje)
 • za projekte u pogonu ostvareni troškovi pogona i održavanja za svaku godinu pogona iskazane po strukturi (održavanje, naknade, radna snaga …)
 • lokacija elektrane (kartografski prikaz i broj katastarske čestice u katastru i zemljišnoj knjizi)
 • status za projekte u razvoju (navod o usklađenosti s prostorno-planskom dokumentacijom, navod o posjedovanju projektne dokumentacije (idejnoga projekta, glavnoga projekta, izvedbenoga projekta,…), navod o posjedovanju građevinske/ lokacijske dozvole, navod o statusu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, navod o statusu priključka na elektroenergetsku mrežu, kao i dokaze o svim pribavljenim dozvolama) i navod o očekivanoj otkupnoj cijeni projekta,
 • prikaz osnovnih odredbi Ugovora o koncesiji (trajanje, naknada, mogućnost produženja i prijenosa prava)
 • prikaz statusa proizvođača u pogledu otkupa električne energije (status, ugovor za kvalificiranog proizvođača, ugovor za privilegiranog proizvođača, trajanje ugovora)

Pismo namjere mora biti napisano na poslovnome memorandumu s navedenim kontaktnim podatcima (adresa, e-mail, telefonski broj) odgovorne osobe zainteresiranog partnera.

 

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar će iskaze interesa zainteresiranih partnera primati do zaključno 31. prosinca 2022. godine. Nakon primitka Pisma namjere s osnovnim podatcima i obavljene preliminarne evaluacije projekata, društvo: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar će odabranim partnerima uputiti zahtjev za slanjem detaljnijih informacija.

 

Generalni direktor

mr.sc. Marinko Gilja, dipl.ing.el.

 

 • Detalji vijesti
Napisano 18. Ožujak 2022
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.