ODRŽANA 26. SKUPŠTINA JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. MOSTAR

ODRŽANA 26. SKUPŠTINA JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. MOSTAR

U sjedištu JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar danas je održana 26. skupština Društva.
Na razdoblje je od četiri godine Skupštinaizabrala članove Nadzornoga odbora, a to su: Midhat Arpadžić, Ivo Vincetić, Karmela Miletić, Ivanka Galić, Ivica Krivić i Božo Perić.
Također je donesena Odluka o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju Društva. Članovisu
Odbor za reviziju: Vedran Smiljanić, Nada Glibić i Slavica Aničić.
Na današnjoj skupštini usvojena je i Odluka o usvajanju Plana poslovanja JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

  • Detalji vijesti
Napisano 19. November 2015
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.