Održana 50. (izvanredna) skupština Društva

Održana 50. (izvanredna) skupština Društva

Pedeseta (izvanredna) skupština Društva održana je 6. ožujka 2024. godine u prostorijama Društva u Mostaru. Donesena su: Odluka o razrješenju članova Nadzornoga odbora JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar zbog isteka mandata, Odluka o izboru i imenovanju vršitelja dužnosti članova Nadzornoga odbora JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar u ime državnoga kapitala skupine dioničara s najmanje 5 % dionica s pravom glasa, i Odluka o usvajanju Plana poslovanja JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar za 2024. – 2026. godinu.

 

Izvjestaj o dogadjaju EPHZHB – ODRZANA 50. skupština Društva

  • Detalji vijesti
Napisano 12. March 2024
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.