Oglas za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Oglas za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javno poduzeće Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

objavljuje

OGLAS

za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar na temelju Odluke Uprave Društva broj I-2120/16 od 18. veljače 2016. godine raspisuje javni oglas za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Društvu, i to kako slijedi:

 1. Rukovoditelj Poslovnice Elektro Neum – 1 izvršitelj s mjestom rada u Neumu (OJ Distribucija električne energije); VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja ili VŠS/prvi ciklus visokog obrazovanja, elektrotehnički fakultet, smjer energetika i 3 godine radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

 1. Rukovoditelj tehničko-operativnih poslova u Poslovnici Elektro Čapljina 1 izvršitelj s mjestom rada u Čapljini (OJ Distribucija električne energije); VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet, smjer energetika i 3 godine radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

 1. Samostalni inženjer 2 – 3 izvršitelja s mjestom rada u Mostaru (OJ Direkcija Društva); VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet, smjer energetika i 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

 1. Samostalni inženjer 1 – 3 izvršitelja s mjestima rada: Orašje – 1 izvršitelj (OJ Distribucija električne energije) i Mostar – 2 izvršitelja (OJ Proizvodnja električne energije); VSS/drugi ciklus visokog obrazovanja, elektrotehnički fakultet, smjer energetika i 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

 1. Samostalni inženjer 1 – 1 izvršitelj s mjestom rada u Čapljini (OJ Proizvodnja električne energije); VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet, smjer automatika i sustavi i 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

 1. Samostalni inženjer 1 – 1 izvršitelj s mjestom rada u Mostaru (OJ Proizvodnja električne energije); VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet, smjer elektrostrojarstvo i automatizacija i 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

 1. Samostalni inženjer – 3 izvršitelja (OJ Proizvodnja električne energije), VSS/drugi ciklus visokog obrazovanja, strojarski fakultet; s mjestima rada:

– Čapljina – 1 izvršitelj, uvjet 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima,

– Grude – 1 izvršitelj, uvjet 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima,

– Rama – 1 izvršitelj, uvjet 3 godine radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima;

 1. Samostalni inženjer 1 – 3 izvršitelja (OJ Proizvodnja električne energije), VSS/drugi ciklus visokog obrazovanja, fakultet građevinarstva i 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima, s mjestima rada: Čapljina – 1 izvršitelj, Tomislavgrad – 1 izvršitelj i Jajce 1 izvršitelj.

 

 

 1. Inženjer u Pogonu –1 izvršitelj (OJ Proizvodnja električne energije) s mjestom rada u Tomislavgradu; VŠS/prvi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet, 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

 1. Inženjer u Pogonu – 2 izvršitelja (OJ Proizvodnja električne energije) s mjestom rada u Tomislavgradu; VŠS/prvi ciklus visokoga obrazovanja, strojarski fakultet, uvjet 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

 1. Tehničar 2 – 1 izvršitelj (OJ Distribucija električne energije) s mjestom rada u Kiseljaku; SSS, elektrotehnička škola, smjer energetika i 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

 1. Tehničar 2 u Pogonu – 4 izvršitelja (OJ Proizvodnja električne energije), SSS, strojarski tehničar, uvjet 2 godine radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima, sa sljedećim mjestima rada: Čapljina – 1 izvršitelj, Rama – 1 izvršitelj i Jajce – 2 izvršitelja.

 

 1. Monter 2 – 3 izvršitelja (OJ Proizvodnja električne energije) sa mjestom rada u Čapljini, KV, strojarska škola, uvjet 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

 

 1. Monter 2 – 1 izvršitelj (OJ Proizvodnja električne energije) s mjestom rada u Grudama, KV električar, uvjet 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

 1. Građevinar – 1 izvršitelj (OJ Proizvodnja električne energije) s mjestom rada u Jajcu, KV, uvjet 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

 1. Monter 1 – 7 izvršitelja (OJ Distribucija električne energije), SSS (IV. stupanj) ili KV (III. stupanj), elektrotehnička škola, smjer energetika, uvjet 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, sa sljedećim mjestima rada: Grude – 1 izvršitelj, Posušje – 1 izvršitelj, Kiseljak – 3 izvršitelja, Orašje – 2 izvršitelja.

 

 1. Vozač – 4 izvršitelja (OJ Proizvodnja električne energije), SSS/VKV, prometna škola, uvjet 2 godine radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima i položen ispit D kategorije, sa sljedećim mjestima rada: Čapljina – 2 izvršitelja, Jajce – 2 izvršitelja.

 

 1. Pomoćni radnik, NK – 15 izvršitelja (OJ Proizvodnja električne energije), sa sljedećim mjestima rada:

– Mostar: 3 izvršitelja uz uvjet 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima

– Čapljina: 5 izvršitelja, i to: 3 izvršitelja uz uvjet 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima i 2 izvršitelja bez radnoga iskustva

– Rama: 5 izvršitelja, i to: 4 izvršitelja uz uvjet 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima i 1 izvršitelj bez radnoga iskustva

– Jajce: 2 izvršitelja uz uvjet 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

 1. Čistačica, NK – 1 izvršitelj (OJ Proizvodnja električne energije), s mjestom rada u Čapljini

NK, bez radnoga iskustva.

 

Kandidati koji se prijavljuju radi uposlenja pored ispunjenja općih zakonskih uvjeta, moraju ispunjavati i posebne uvjete ovoga oglasa što će dokazivati sljedećim dokumentima:

– ovjerena preslika svjedodžbe/diplome

– uvjerenje (potvrda) poslodavca o radnom iskustvu u struci

– ovjerena preslika radne knjižice (stranice: s osobnim podatcima, s podatci o školskoj i stručnoj spremi te stranice na kojima se upisuju podatci o zaposlenju i stažu)

 

Dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta izabrani kandidati bit će dužni dostaviti prije zaključivanja ugovora o radu.

 

Prijave s kraćim životopisom, adresom, brojem telefona te jasnom naznakom rednoga broja i naziva radnoga mjesta te mjesta rada na koje se kandidat prijavljuje, kao i iznad navedene dokaze o ispunjenju posebnih uvjeta oglasa, u zatvorenoj omotnici dostaviti putem pošte ili osobno na adresu:

JP Elektroprivreda HZ Herceg Bosne d.d. Mostar, Ulica Mile Budaka 106 A, Mostar, s naznakom: Prijava na oglas – za radno mjesto pod rednim brojem____, naziv radnoga mjesta, mjesto rada.

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH („Službene novine F BiH“ br. 62/15) i aktima Društva.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

 • Detalji vijesti
Napisano 22. Veljača 2016
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.