Oglas za prijam radnika u radni odnos ne neodređeno vrijeme

Oglas za prijam radnika u radni odnos ne neodređeno vrijeme

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar broj: I-6015/18 od 23. kolovoza 2018. godine i Odluke Uprave Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, broj: I-968/19 od 14. veljače 2019. godine

r a s p i s u j e s e

Oglas

za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, kako slijedi:

OJ DIREKCIJA DRUŠTVA
R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA
1. Stručni suradnik za protokol, stručni suradnik 2, Sektor korporativnih komunikacija, Služba za protokol 1 Mostar VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, fakultet društvenoga smjera ili humanističkih znanosti, 2 godine radnog iskustva, rad na računalu
2. Referent za mrežnu administraciju, referent 2, Sektor korporativnih komunikacija, Služba za odnose s javnošću 1 Mostar

 

VŠS/prvi ciklus visokoga obrazovanja, fakultet društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti, 1 godina radnog iskustva
3. Domar, kućni majstor, Sektor korporativnih komunikacija, Služba za protokol 1 Mostar

 

SSS, 6 mjeseci radnoga iskustva

OJ PRAVNI POSLOVI

4. Samostalni referent za pravne poslove, samostalni referent 2, Sektor za imovinsko-pravne poslove, Služba za pravne poslove 1 Mostar VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, pravni fakultet, 1 godina radnoga iskustva, rad na računalu
5. Referent za protokol, referent 2, Sektor za kadrovske i opće poslove, Služba za opće poslove 1 Mostar VŠS/prvi ciklus visokoga obrazovanja, fakultet društvenoga smjera, 1 godina radnog iskustva, rad na računalu
OJ EKONOMSKI POSLOVI
6. Samostalni referent za PDV,

samostalni referent 1, Sektor za financijske poslove,

Služba financijskih poslova

1 Mostar VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, ekonomski fakultet, 1 godina radnoga iskustva, rad na računalu.
7. Referent za obračun plaća

referent 2, Sektor za financijske poslove,

Služba za obračun plaća i ostalih naknada

1 Mostar VŠS/prvi ciklus visokoga obrazovanja, ekonomski fakultet, 1 godina radnoga iskustva, rad na računalu.
8. Referent

za knjigovodstvene poslove

referent 2, Sektor za računovodstvene poslove i kontroling,

Služba računovodstvenih poslova

1 Mostar VŠS/prvi ciklus visokoga obrazovanja, ekonomski fakultet, 1 godina radnoga iskustva, rad na računalu.
9. Samostalni referent za knjigovodstvo,

samostalni referent 1, Sektor za računovodstvene poslove i kontroling,

Služba za stalna sredstva

1 Mostar VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, ekonomski fakultet, 1 godina radnoga iskustva, rad na računalu
10. Samostalni referent

za nabave,

Samostalni referent 3, Sektor za nabave

1 Mostar VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, ekonomski fakultet, 1 godina radnoga iskustva, rad na računalu

OJ RAZVOJ

11. Samostalni inženjer za strateški razvoj, samostalni inženjer 1, Sektor za strateško planiranje, Služba za strateški razvoj 1 Mostar VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet, jedna godina radnoga iskustva, rad na računalu

 

12. Samostalni inženjer za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost, samostalni inženjer 1, Sektor za strateško planiranje, Služba za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost 1 Mostar VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet, jedna godina radnoga iskustva, rad na računalu
13. Samostalni inženjer za elektroenergetske mreže, samostalni inženjer 1, Sektor za strateško planiranje, Služba za elektroenergetske mreže 1 Mostar VSS/drugi ciklus visokog obrazovanja, elektrotehnički fakultet, jedna godina radnoga iskustva, rad na računalu
14. Administrator za arhiv administrator, Služba za zajedničke poslove, Sektor za pravne i zajedničke poslove 1 Mostar SSS, škola društvenog smjera, šest mjeseci radnoga iskustva, rad na računalu

 

 

 

OJ PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA
15. Monter 1 u pogonu, HE Sliv Neretva, Pogon HE Rama, Služba za strojarske poslove. 1 Prozor-Rama KV, strojarska škola,

6 mjeseci radnoga iskustva

16. Monter 1 u pogonu, HE Sliv Neretva, Pogon HE Mostarsko blato, Služba za održavanje. 1 Mostar KV, elektrotehnička škola smjer energetika ili strojarska škola,

6 mjeseci radnog iskustva

17. Tehničar 1, HE Sliv Neretva, Pogon HE Mostar, Služba za strojarske poslove. 1 Mostar SSS, strojarska škola,

6 mjeseci radnoga iskustva, rad na računalu

18. Samostalni inženjer 1, HE Sliv Neretva, Pogon HE Mostar, Služba za strojarske poslove. 1 Mostar VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, strojarski fakultet, 1 godina radnoga iskustva, rad na računalu
19. Inženjer 2 u pogonu, HE Sliv Neretva, Pogon HE Rama, Služba za strojarske poslove. 1 Prozor-Rama VŠS/prvi ciklus visokoga obrazovanja, Strojarski fakultet, 1 godina radnoga iskustva, rad na računalu
20. Monter 1 u pogonu, HE Sliv Neretva, Pogon HE Rama, Služba za strojarske poslove. 1 Prozor-Rama KV, strojarska škola,

6 mjeseci radnoga iskustva

21. Samostalni inženjer 1, Samostalni inženjer za hidrotehničke objekte, HE Sliv Neretva, Sektor za građevinsko održavanje, Služba za građevinske poslove. 1 Mostar VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, građevinski fakultet, 1 godina radnoga iskustva, rad na računalu
22. Tehničar 1, HE Sliv Vrbas, Pogon HE Jajce 2, Služba za održavanje. 1 Jajce SSS, strojarska ili elektrotehnička-energetika škola, 6 mjeseci radnoga iskustva, rad na računalu
23. Tehničar 1, HE Sliv Vrbas, Pogon HE Jajce 1, Služba za održavanje. 1 Jajce SSS, strojarska ili elektrotehnička- energetika škola, 6 mjeseci radnogs iskustva, rad na računalu

 

 

OJ DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

R.B. RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI RADA
DP JUG
 

24.

Inženjer 1, Sektor za PIS, Služba za mreže i upravljanje mrežnom infrastrukturom

1

 

 

Mostar

VŠS/prvi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet ili fakultet informatike, 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima, rad na računalu
POGON MOSTAR
 

25.

 

Samostalni referent 1, Služba za ekonomske poslove

 

1

 

 

Mostar

VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, rad na računalu
 

26.

 

Samostalni inženjer 1, Služba za mjerenje

2

 

 

Mostar

VSS/drugi ciklus visokog obrazovanja, elektrotehnički fakultet, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, rad na računalu
 

 

27.

Samostalni inženjer 1, Poslovnica Elektro Neum

1

 

 

 

Neum

VSS/drugi ciklus visokog obrazovanja, elektrotehnički fakultet-smjer energetika, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, rad na računalu
 

28.

Monter 1, Poslovnica Elektro Mostar 3  

Mostar

KV/SSS elektro smjer energetika,

6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

29.

Monter 1, Poslovnica Elektro Čitluk 1  

Čitluk

KV/SSS elektro smjer energetika,

6 mjeseci radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

30.

Monter 1, Poslovnica Elektro Čapljina 1  

Čapljina

KV/SSS elektro smjer energetika,

6 mjeseci radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

31.

Monter 1, Poslovnica Elektro Stolac

 

1  

Stolac

KV/SSS elektro smjer energetika,

6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

POGON GRUDE
 

32.

 

Samostalni inženjer 1, Tehničko operativni poslovi, Služba za mjerenje

1

 

 

Grude

VSS/drugi ciklus visokog obrazovanja, elektrotehnički fakultet, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, rad na računalu

 

 

33.

 

Samostalni inženjer 1, Tehničko operativni poslovi, Služba za energetiku i investicije, Odjel za energetiku

1

 

 

Grude

VSS/drugi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet-smjer energetika, 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima, rad na računalu
34. Monter 1, Poslovnica Elektro Široki Brijeg 1  

Široki Brijeg

KV/SSS elektro smjer energetika,

6 mjeseci radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima

35. Monter 1, Poslovnica Elektro Grude

 

2  

Grude

KV/SSS elektro smjer energetika,

6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

POGON LIVNO
 

36.

 

Samostalni inženjer 1, Poslovnica Elektro Tomislavgrad

1

 

 

Tomislavgrad

VSS/drugi ciklus visokog obrazovanja, elektrotehnički fakultet- smjer energetika, 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima, rad na računalu
 

37.

Vozač 3, Poslovnica Elektro Livno

 

1  

Livno

Prometna škola- zanimanje vozač KV/VKV, 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, dozvola za upravljanje CE kategorijom i uvjerenja o upravljanju autodizalicama i autokorpama

 

 

38.

Monter 1, Poslovnica Elektro Livno

 

1  

Livno

KV/SSS elektro smjer energetika,

6 mjeseci radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

39.

Monter 1, Poslovnica Elektro Tomislavgrad

 

2  

Tomislavgrad

KV/SSS elektro smjer energetika,

6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

40.

Monter 1, Poslovnica Elektro Drvar

 

3  

Drvar

KV/SSS elektro smjer energetika,

6 mjeseci radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

41.

Monter 1, Poslovnica Elektro Glamoč

 

2  

Glamoč

KV/SSS elektro smjer energetika,

6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

42.

Monter 1, Poslovnica Elektro Grahovo

 

2  

Grahovo

KV/SSS elektro smjer energetika,

6 mjeseci radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima

DP CENTAR
 

43.

Samostalni referent 1, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomske poslove

 

1

 

 

 

Novi Travnik

VSS/drugi ciklus visokog obrazovanja, ekonomski fakultet, 1 godina radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima,

rad na računalu

 

44.

Monter 1, Poslovnica Elektro Novi Šeher

 

1  

Novi Šeher općina Žepče

KV/SSS elektro smjer energetika,

6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

45.

Monter 1,

Poslovnica Elektro Dobretići

 

1 Dobretići KV/SSS elektro smjer energetika,

6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

46.

Knjigovođa 1, Služba za financije i računovodstvo, Sektor za ekonomske poslove

 

1

 

 

 

Novi Travnik

SSS ekonomski smjer, 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
DP SJEVER
 

47.

Samostalni inženjer 1, Sektor za upravljanje i mjerenje u EES, Služba za veze i telekomunikacije

 

 

1

 

 

 

Orašje

VSS/drugi ciklus visokog obrazovanja, elektrotehnički fakultet-smjer energetika, rad na računalu

 

 

48.

Monter 1, Poslovnica Elektro Odžak

 

2

 

Odžak

KV/SSS elektro smjer energetika,

6 mjeseci radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima

 

 

 

 

 

 

OJ OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

R.B.

RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA MJESTO RADA UVJETI ZA RADNO MJESTO
OP JUG
 

 

49.

Blagajnik (Blagajnik), OP Jug, Pogon Mostar, Poslovnica Mostar 2 Mostar SSS, škola tehničkoga ili društvenoga smjera,

6 (šest) mjeseci radnoga iskustva,rad na računalu

50.  

Blagajnik ( Blagajnik), OP Jug, Pogon Mostar, Poslovnica Rama

1 Prozor-Rama SSS, škola tehničkoga ili društvenoga smjera,

6 (šest) mjeseci radnoga iskustva, rad na računalu

 

 

51.

Referent za obračun i naplatu (Referent za obračun i naplatu 1), OP Jug, Pogon Mostar, Poslovnica Stolac 1 Stolac SSS, elektrotehnička ili ekonomska škola/gimnazija,

6 (šest) mjeseci radnoga iskustva, rad na računalu

 

 

52.

Samostalni referent za naplatu (Samostalni referent 1), OP Jug, Pogon Livno, Služba za naplatu za Pogon Livno 1 Livno  

VSS / Drugi ciklus visokoga obrazovanja, ekonomski fakultet,

1 godina radnoga iskustva,

rad na računalu

53. Blagajnik ( Blagajnik), OP Jug, Pogon Livno, Poslovnica Glamoč 1 Glamoč SSS, škola tehničkoga ili društvenoga smjera,

6 (šest) mjeseci radnoga iskustva,

rad na računalu

 

 

54.

 

Samostalni referent za naplatu (Samostalni referent 1), OP Jug, Pogon Mostar, Služba za naplatu za poslovnice: Čapljina, Čitluk, Rama, Stolac, Neum, Doljani, Ravno

1 Mostar  

VSS / Drugi ciklus visokog obrazovanja, ekonomski fakultet, 1 godina radnoga iskustva,

rad na računalu

 

Uz potpisanu prijavu na Oglas s obveznom naznakom rednoga broja, naziva radnoga mjesta i mjesta rada, kandidati su dužni dostaviti:

  • životopis – s adresom i telefonskim brojem
  • diplomu/svjedodžbu
  • uvjerenje/potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu u traženom stupnju stručne spreme.

Ostale dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostavit će kandidat, koji bude izabran, prije zaključivanja ugovora o radu.

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena preslika.

Sljedeće dokumente ne treba dostavljati jer ne mogu poslužiti kao valjan dokaz radnog iskustva:

  • radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo.
  • ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnoga odnosa jer dokazuju samo početak rada i naziv radnoga mjesta, ne i njegovo trajanje.
  • sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnoga odnosa jer dokazuju samo trenutak prestanka radnoga odnosa i ne mogu biti valjan dokaz o radnome iskustvu.
  • dokumente koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumente u kojima nije točno navedeno sljedeće: osnovni podaci o prethodnom poslodavcu, stupanj školske spreme u okviru radnoga mjesta, tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnoga mjesta, precizirano razdoblje trajanja radnoga odnosa, te ostali relevantni podaci za dokazivanje tražene vrste radnoga iskustva.

 

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tom slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originalne ili ovjerene preslike dokumenata, dok u drugim prijavama mogu dostaviti obične preslike dokumenata s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene preslike zahtijevanih dokumenata.

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni oglas će se objaviti u dnevnom listu „Večernji list“ Mostar i na mrežnoj stranici Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti poštom ili osobno na adresu:

JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, Ulica Mile Budaka 106 A, 88 000 Mostar, s naznakom: Prijava na oglas – za radno mjesto pod rednim brojem ____

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH („Službene novine F BiH“, br. 26/16 i br. 89/18) i aktima Društva.

 

  • Detalji vijesti
Napisano 20. Veljača 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.