Oglas za prijam vježbenika na određeno vrijeme

Oglas za prijam vježbenika na određeno vrijeme

Na temelju Odluke Uprave Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar broj: I-2803/18 od 25. travnja 2018. godine raspisuje se javni

O G L A S

za prijam vježbenika na određeno vrijeme radi obavljanja vježbeničkoga staža u Javnom poduzeću Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, i to kako slijedi:

 • Organizacijska jedinica Proizvodnja električne energije

 

 1. a) monter 1 u pogonu – 1 vježbenik s mjestom rada u Rami, uvjet: KV strojarska škola (smjer bravar),
 2. b) monter 1 u pogonu – 1 vježbenik s mjestom rada u Mostaru, Pogon HE Mostarsko blato, uvjet: KV strojarska škola (smjer tokar),
 3. c) tehničar 1 – 1 vježbenik s mjestom rada u Mostaru, Pogon HE Mostar, uvjet: SSS strojarska škola.

 

 • Organizacijska jedinica Opskrba električnom energijom

 

 1. d) samostalni referent za obračun i naplatu, samostalni referent 1 – 2 vježbenika, OP

Jug, Pogon Grude, Poslovnica Široki Brijeg, uvjet: VSS/drugi ciklus visokoga

obrazovanja, elektrotehnički ili ekonomski fakultet.

 

 • Organizacijska jedinica Distribucija električne energije

 

 1. e) Monter 1 – 2 vježbenika, Pogon Mostar, Poslovnica Elektro Mostar, uvjet: KV/SSS elektrotehnička škola – smjer energetika,
 2. f) Monter 1 – 1 vježbenik, Pogon Mostar, Poslovnica Elektro Čitluk, uvjet: KV/SSS elektrotehnička škola – smjer energetika,

– Organizacijska jedinica Razvoj;

 1. g) Samostalni referent za pravne poslove, samostalni referent 2 – 1 vježbenik, Sektor za pravne i zajedničke poslove, Služba za pravne poslove, uvjet: VSS /drugi ciklus visokoga obrazovanja, pravni fakultet.

Uz potpisanu prijavu na Oglas s obveznom naznakom naziva radnoga mjesta za koje se kandidat prijavljuje radi obavljanja vježbeničkoga staža, kao i mjesta rada, kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis – s adresom stanovanja i telefonskim brojem,
 • presliku diplome/svjedodžbe,
 • izjavu kandidata da nema radnoga iskustva u struci.

Ostale dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta dostavit će kandidat, koji bude izabran, prije zaključivanja ugovora o radu.

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena preslika.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta radi obavljanja vježbeničkoga staža, podnose prijavu na svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. U tome slučaju, dovoljno je uz jednu prijavu dostaviti originalne ili ovjerene preslike dokumenata, dok se u drugim prijavama mogu dostaviti obične preslike dokumenata s naznakom prijave u kojoj se nalaze originali ili ovjerene preslike zahtijevanih dokumenata.

Rok je za dostavljanje prijava 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Oglas će se objaviti u dnevnom listu “Večernji list” Mostar i na mrežnoj stranici Javnoga poduzeća “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar, www.ephzhb.ba.

Prijavu s naznačenim dokumentima, u zatvorenoj omotnici, dostaviti poštom ili osobno na adresu na adresu: Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar, Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar, s naznakom: Prijava na oglas za prijam vježbenika na mjesto ______ .

Izbor iz reda prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju uvjete oglasa, izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH („Službene novine F BiH“ br. 26/16) ) i aktima Društva.

 • Detalji vijesti
Napisano 27. April 2018
Kategorija Novosti, Press
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.