NADZORNI ODBOR

 

Nadzorni odbor Društva čine predsjednik i šest (6) članova, koje imenuje i razrješava Skupština Društva sukladno zakonu. Nadzorni odbor nadzire rad i poslovanje Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Nadzorni odbor čine:


Božo Perić, dipl. ing. el. – predsjednik NO


Zoran Buntić, dipl. iur. – član


Ivo Vincetić, dipl. oec. – član


mr.sc. Karmela Miletić, dipl.ing.stroj. – član


Ivica Krivić, dipl. ing. rud. – član


Alija Fitozović, dipl. oec. – član


Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.