DIONIČKO DRUŠTVO

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar je organizirano kao dioničko društvo i posluje u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima i Zakonom o javnim poduzećima u Federaciji BiH.
Kapital Društva čini državni kapital u iznosu od 90%, a 10% čini kapital malih dioničara privatiziran u postupku javne ponude dionica.

Organi Društva su:
1. Skupština Društva;
2. Nadzorni odbor Društva;
3. Uprava Društva (menadžment), kao organ upravljanja;
4. Odbor za Reviziju.

1. Skupština Društva
Nadležnosti Skupština Društva, koju čine dioničari, su propisane zakonom i Statutom Društva. Skupština se održava najmanje jednom godišnje radi izvještavanja o godišnjem izvješću Društva, koji uključuje financijsko izvješće Društva i izvješće revizora, Nadzornoga odbora i Odbora za reviziju.

2. Nadzorni odbor Društva
Nadzorni odbor Društva se sastoji od ukupno sedam (7) članova uključujući i predsjednika, koje imenuje i razrješava Skupština Društva sukladno zakonu. Nadzorni odbor nadzire rad i poslovanje Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornoga odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

3. Uprava Društva
Upravi Društva čine:
Generalni direktor s izvršnim direktorima:
izvršni direktor za ekonomske poslove,
izvršni direktor za pravne poslove,
izvršni direktor za proizvodnju električne energije,
izvršni direktor za distribuciju električne energije,
izvršni direktor za razvoj,
izvršni direktor za opskrbu.
Radom Uprave rukovodi generalni direktor.

4. Odbor za reviziju
Odbor za reviziju sastoji se od tri člana uključujući i predsjednika. Obveze i odgovornosti Odbora za reviziju propisane su zakonom i Statutom Društva.

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.