ODBOR ZA REVIZIJU

Odbor za reviziju sastoji se od tri člana uključujući i predsjednika, te od direktora Odjela za internu reviziju koji nema pravo glasa. Obveze i odgovornosti Odbora za reviziju su propisane zakonom i Statutom Društva.
Odbor za reviziju dužan je:
imenovati vanjskog revizora,
imenovati direktora Odjela za internu reviziju,
razmotriti godišnju studiju rizika i plana revizije u kojima su prikazane pojedinosti glede različitih područja i revizija koje će se obaviti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odgode i na ogovarajući način koordinirana,
osigurati da Odjel interne revizije obavi svoj posao sukladno planu revizije,
osigurati da interne kontrole u Društvu budu odgovarajuće i da funkcioniraju kako je predviđen,
svakog mjeseca podnosi Nadzornom odboru Društva sažeta mjesečna izvješća o svojim sastancima,
osigurati da Odjel interne revizije izvršava svoje obveze sukladno međunarodnim revizorskim standardima,
izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i reviziju financijskog poslovanja Društva na zahtjev dioničara s najmanje 10 % dionica s pravom glasa i o tome dostaviti izvješće Skupštini Društva i Nadzornom odboru najkasnije osam dana po okončanju revizije.

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.