SEKTOR ZA UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM / CENTAR UPRAVLJANJA PROIZVODNJOM – CUP/

Sektor za upravljanje proizvodnjom (Centar upravljanja proizvodnjom – CUP) kroz svoje službe obavlja poslove planiranja i analize rada proizvodnih objekata, poslove operativnog upravljanja proizvodnim objektama, poslovi izrade vodne bilance, poslove obračuna i mjerenja električne energije i poslove na radu i održavanju telekomunikacijske opreme.

Poslovi Sektora za upravljanje proizvodnjom (Centra upravljanja proizvodnjom – CUP) obavljaju se u slijedećim službama:

1.2.1. Služba za operativno upravljanje,
1.2.2. Služba za hidrometeorološke poslove,
1.2.3. Služba za telekomunikacije,
1.2.4. Služba za SCADA sustav i mjerenje.

Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.