Otkup električne energije od proizvođača električne energije iz OIE priključenih na distribucijsku mrežu JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

Otkup električne energije od proizvođača električne energije iz OIE priključenih na distribucijsku mrežu JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar

Odlukom Uprave Društva br. I-5805/22 od 25. kolovoza 2022. godine, te izmjenama i dopunama ove Odluke br. UD-109/23 od 6.4.2023. godine, odnosno Izmjenama ove Odluke br. UD-870/23 od 15.11.2023. godine, utvrđeni su uvjeti za otkup električne energije od proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora priključenih na distribucijsku mrežu JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar.

Uvjeti za otkup i potpisivanje Ugovora o otkupu jesu posjedovanje Dozvole za rad za proizvodnju električne energije (ukoliko za to postoji zakonska obveza) izdane od strane Regulatorne komisije za energiju u FBiH (FERK) i Rješenja o stjecanju statusa kvalificiranog proizvođača. Proizvođač koji je zainteresiran za otkup električne energije po uvjetima sadržanima u ovoj Odluci pritom ne smije imati važeći ugovor o otkupu s Operatorom za OIEiUK ili drugim subjektom na elektroenergetskom tržištu.

 

Cijena po kojoj će JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar otkupljivati električnu energiju utvrđuje se prema sljedećoj formuli:
formula-ep
Gdje je:
potkup– otkupna cijena električne energije od proizvođača iz OIE priključenih na mrežu distribucije JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
hupx– Prosječna mjesečna cijena s referentne mađarske burze HUPX u mjesecu za koji se vrši otkup električne energije (objavljena na službenoj stranici burze HUPX)

 

Inicijativu za potpisivanje Ugovora o otkupu električne energije podnosi Proizvođač na mail: ured.gen.dir@ephzhb.ba ili na adresu Društva (JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Ulica kralja Petra Krešimira IV, 6-A, 88 000 Mostar, BiH) s naznakom „Inicijativa za potpisivanje Ugovora o otkupu električne energije“.

 

Napominjemo kako je u Zamolbi za potpisivanje Ugovora sadržan popis dokumentacije koju je uz istu potrebno dostaviti.

Odluka br. UD-870/23

Odluka br. UD-109/23

Odluka br. I-5805/23

Zamolba i izjava

  • Detalji vijesti
Napisano 30. August 2023
Kategorija Novosti, Press, Priopćenja
Tagovi ,
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.