Otvorena nova poslovna zgrada EPHZHB-a u Mostaru

Otvorena nova poslovna zgrada EPHZHB-a u Mostaru

Za potrebe Direkcije EPHZHB-a, ali i druge organizacijske dijelove, sektore i službe, otvorena je u središtu Mostara u Krešimirovoj ulici nova poslovna zgrada JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

Svečanim presjecanjem vrpce, uz mnogobrojne goste iz političkoga, društvenoga i kulturnoga života Bosne i Hercegovine i Grada Mostara, zgradu su otvorili predsjednik HNS-a i HDZ BiH te dopredsjedatelj državnog Doma naroda akademik Dragan Čović i generalni direktor EPHZHB-a mr.sc. Marinko Gilja.

Zgrada se prostire na 3.219 metara četvornih, za njezinu izgradnju i opremanje utrošene je oko 6,5 milijuna KM.

Generalni direktor je u svom govoru pri otvaranju istaknuo: U proteklih trinaest godina samo za potrebe distribucije i opskrbe izgradili smo nove poslovne zgrade u Širokom Brijegu, Ljubuškom, Drvaru, Neumu, Čitluku, Tomislavgradu, Usori, Busovači, Orašju, Fonjici, Žepču, Domaljevcu, a zgradu poslovnice u Livnu rekonstruirali smo i nadogradili. Isto tako u skoro svim distribucijskim područjima izgrađena su potrebna skladišta i rekonstrukcije pojedinih zgrada poslovnica, a za poboljšanje radnih i poslovnih uvjeta adaptiran je i poslovni prostor glavnoga centra upravljanja u Mostaru u Distribuciji el. energije.

Generalni direktor najavio je ovogodišnje poslovne aktivnosti u Proizvodnji električne energije. Uz redovite aktvinosti za izgradnju CHE Vrilo koja se planira pustiti u pogon 2023. godine, za ovu godinu najavljeni su remonti na hidroelektranama u cilju optimalne proizvodnje. Tako je planiran kapitalni remont agregata br. 1. na HE Mostar kao i sanacija bučnice i razdjelnoga zida. Zatim kapitalni remont motor-generatora br. 1 na CHE Čapljina, kapitalni remont agregata br. 2 na HE Jajce II, zamjena sustava zaštite generatora i 110 kV postrojenja te zamjena sustava električnih zaštita 35 kV postrojenja na HE Jajce I.

Na području HBŽ-a kontinuirano se provodi analiza i istraživanje elektroenergetskih mogućnosti iz hidroenergetskoga potencijala, potencijala vjetroenergije i sunčeve energije. Glavni je interes što veće korištenje obnovljivih izvora energije i iskorištenje hidropotencijala slivnih voda u Buško jezero i bliže okolice. Sagledavaju se mogućnosti iskorištenja reverzibilnih crpnih hidroenergetskih kapaciteta u kojima sa svojim stručnim iskustvom bitno prednjačimo u odnosu na druge u regiji. Procjenjuje se da hidroenergetski i vjetropotencijal HBŽ-a prelazi iznos od 1000 MW mogućih instaliranih proizvodnih kapaciteta što bitno premašuje investicijsku vrijednost preko milijardu eura, naglasio je generalni direktor Marinko Gilja.

Elektroprivreda HZ HB je provedbom projekta 3Smart na svom poslovnom objektu u Tomislavgradu predstavila jedinstven primjer primjene suvremenih tehnologija i realizacije obnovljivih izvora energije. Taj razvojno-istraživački projekt ima za cilj razvoj modularne platforme koja će prediktivno upravljati energijom, koordinirati s energetskim mrežama i omogućiti integraciju većega broja objekata, odnosno gradova.

Za potrebe Distribucije el.energije izrađen je Elaborat optimalnoga tehničkog rješenja priključenja fotonaponskih elektrana u gospodarsko-poslovnoj zoni „Hodovo“. Tim je elaboratom utvrđeno da je potrebno izgraditi trafostanicu TS 35/10(20) kV, 1×8 MVA, a razlog je njezine izgradnje priključenje postojećih i planiranih fotonaponskih elektrana na elektroenergetsku mrežu.

Na kraju svoga obraćanje generalni direktor je zaključio:

Jedina smo elektroprivreda u BiH koja cijelokupnu energiju proizvodi iz obnovljivih izvora: vode, vjetra i sunca. Naše tržište ostvaruje najbolje rezultate od osnutka, kontinuirano ulažemo u distributivnu mrežu, osiguravamo kvalitetnu i redovitu isporuku električne energije našim potrošačima, zapošljavamo mlade obrazovane kadrove i svakodnevno ulažemo u nezamjenjiv, ljudski potencijal. Prepoznatljivi smo dio svih elektroenergestkih procesa u BiH, svakodnevno provodimo razvojne planove i, kao što sam već rekao, radimo na novim proizvodnim objektima.

Ponosno mogu reći da je EPHZHB za vrijeme moga mandata ostvarila svoj strateški cilj.

 

 

 

 

 

  • Detalji vijesti
Napisano 5. March 2019
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.