Peti izvještajni sastanak o napretku 3Smart projekta održava se u Mostaru

Peti izvještajni sastanak o napretku 3Smart projekta održava se u Mostaru

U Mostaru 20. i 21. studenoga održava se peti redoviti izvještajni sastanak o napretku 3Smart projekta. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne kao jedan od partnera projekta je domaćin, a sam projekt realizira Organizacijska jedinica Razvoj. Ti se sastanci održavaju svakih šest mjeseci, a dosad su održani u Hrvatskoj (Zagreb), Srbiji (Beograd), Mađarskoj (Debrecin) i Sloveniji (Idrija).

U prvome dijelu sastanka zasjeda Upravni odbor (SCOM – Steering Committee) 3Smart projekta, podnosi se izvješće o radu u prethodnom razdoblju i trenutačnom statusu projekta, raspravlja se o pojedinim radnim paketima, aktivnostima i rezultatima projekta, razgovara se o daljim planovima te Upravni odbor (SCOM) donosi potrebne zaključke i odluke. Drugi je dio tehnički dio kada svi partneri raspravljaju o konkretnim aktivnostima i problemima, traže se i predlažu rješenja te dogovaraju daljnje aktivnosti.

3Smart (akronim od eng. Smart Building – Smart Grid – Smart City; hrv. pametna zgrada – pametna mreža – pametni grad) projekt se sufinancira iz fondova Europske unije ERDF i IPA, kroz Dunavski međunarodni program Interreg Danube. U projektu sudjeluje petnaest partnera iz šest zemalja, a ukupna vrijednost 3Smart projekta je 3.791.343,41 eura.

Glavni je cilj 3Smart projekta otklanjanje tehnoloških i regulatornih prepreka u cijeloj Dunavskoj regiji kako bi se omogućilo optimalno upravljanje energijom u zgradama, distribucijskim mrežama i glavnim gradskim infrastrukturnim objektima. Jedan je od ciljeva projekta izgradnja modularne platforme za upravljanje energijom, koja se sastoji od modula koje razvijaju pojedini partneri projekta. Ta EMS (eng. Energy Management System, hrv. sustav upravljanja energijom) platforma trebala bi se ugraditi u pet pilot projekata koji se realiziraju u pet zemalja Dunavske regije, što je također jedan od ciljeva projekta. Također, cilj je projekta strategija kojom će se omogućiti upravljanje energijom u gradovima kao i uklanjanje povezanih regulatornih barijera u zemljama Dunavske regije.

Jedan od spomenutih pilot projekata realizira Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar na svojoj poslovnoj zgradi u Tomislavgradu. Po završetku 3Smart projekta taj će objekt biti prva istinski ”pametna” zgrada u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući spomenutoj EMS platformi (modulima na strani zgrade i na strani mreže), naprednim sustavima grijanja i hlađenja, senzorima, sofisticiranom IT sustavu, ugrađenoj fotonaponskoj elektrani, baterijskom sustavu za pohranu energije te meteorološkoj stanici, moći će se vršiti prediktivno upravljanje energijom, upravljanje grijanjem/hlađenjem po zonama i vršiti optimalna razmjena energije s distribucijskom mrežom, čime zgrada postaje aktivni subjekt elektroenergetske mreže.

Jedan je od ciljeva 3Smart projekta masovna izgradnja takvih ”pametnih” zgrada (Smart Building) u zemljama Dunavske regije, čime bi se značajno povećala energijska učinkovitost i krenulo u realizaciju pametnih gradova (Smart City) i naprednih elektroenergetskih mreža (Smart Grid).

 

  • Detalji vijesti
Napisano 21. November 2018
Kategorija Nekategorizirano, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.