Poništenje dijela oglasa za prijam vježbenika

Poništenje dijela oglasa za prijam vježbenika

Na temelju Odluke Uprave Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar, broj: I-4518/22 od 29. lipnja 2022. godine objavljuje se

P O N I Š T E NJ E D I J E L A J A V N O GA O G L A S A

za prijam vježbenika u radni odnos na određeno vrijeme radi stručnoga osposobljavanja za samostalan rad

Poništava se dio Javnoga oglasa za prijam vježbenika u radni odnos na određeno vrijeme radi stručnoga osposobljavanja za samostalan rad, objavljen dana 24. lipnja 2022. godine u dnevnom listu „Večernji list“ Mostar, mrežnim stranicama Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar i Službe za zapošljavanje HNŽ za sljedeće radno mjesto:

 

OJ OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

R.B.

RADNO MJESTO

BROJ IZVRŠITELJA

MJESTO RADA

UVJETI RADA

OPIS POSLOVA

4. Inženjer za tehničko održavanje informatičkoga sustava, Inženjer 1

 

OP Jug, Sektor za poslovno-informacijski sustav, Služba za tehničko održavanje informatičkoga sustava

 

 

1

 

 

Livno

VŠS / prvi ciklus visokoga obrazovanja, elektrotehnički fakultet (smjer: informatika ili računarstvo), fakultet računarstva ili ekonomski fakultet (smjer informatika), bez radnoga iskustva na istim ili sličnim poslovima, rad na računalu Analizira funkcioniranje sistemske strojne i programske opreme.

Vrši tehničko-tehnološke poslove iz područja održavanja informatičke opreme i mrežne infrastrukture. Izvodi radove na instalaciji računalne i mrežne opreme. Vrši evidenciju o uporabi računalne opreme u Opskrbi.

Održava računalnu opremu u sklopu PIS-a.

Obavlja i ostale poslove po nalogu rukovoditelja Službe.

Za svoj rad odgovara rukovoditelju Službe.

 

Poništenje dijela Javnoga oglasa za prijam vježbenika u radni odnos na određeno vrijeme radi stručnoga osposobljavanja za samostalan rad će se objaviti u dnevnom listu „Večernji list“ Mostar i na mrežnoj stranici Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar. Sve pristigle prijave za radno mjesto pod rednim brojem 4. javnoga oglasa bit će vraćene kandidatima.

 

 

  • Detalji vijesti
Napisano 1. July 2022
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.