Pozitivno poslovanje EPHZHB-a u 2021. godini

Pozitivno poslovanje EPHZHB-a u 2021. godini

Danas je održana 46. skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar kojom je predsjedala Jasmina Pašić, punomoćnica Vlade Federacije BiH u ime državnoga kapitala BiH. Nakon izbora radnih tijela Skupštine, donesene su Odluka o usvajanju godišnjega izvješća o poslovanju Društva za 2021. godinu (koje uključuje nekoliko izvješća: Izvješće Uprave Društva o poslovanju za 2021. godinu i Izvješće nezavisnoga revizora za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine, izvješća o radu Nadzornoga odbora Društva i Odbora za reviziju Društva za 2021. godinu) i Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2021. godini.

EPHZHB je u prošloj 2021. godini uspješno poslovao, kako je na 46. skupštini istaknuo Ante Tutiš, izvršni direktor za Ekonomske poslove, ostvarena dobiti iznosi 42.972.495 KM. Tutiš je istaknuo i sljedeće pokazatelje poslovanja: Ostvarena proizvodnja u našim pogonima iznosila je 2.245,76 GWh, što je više od planiranog za 8,1 %. Razlog izuzetno uspješnog poslovanja u protekloj godini je izazvan poremećajem na tržištu električne energije (visoke cijene električne energije na tržištu). Distribucijska potrošnja u 2021. g. iznosi 1.424,27 GWh i veća je od planirane za 2,8 %. Potrošnja kupaca na 110 kV i više iznosila je 13,00 GWh. Nabavljeno je 744,02 GWh, što je u odnosu na planirano više za 40,50 %, a prodano je 1.267,46 GWh el. energije ili 18,9 % više od plana. Gubitci el. energije na mreži distribucije iznosili su 9,09 % od preuzete el. energije, sukladno Planu. Stupanj naplate ostvaren je od 100,22 %. Na dan 30.12.2021. godine u Društvu je bilo uposleno 2.225 zaposlenika, što je u skladu s Planom. Ostvarena investicijska ulaganja u 2021. g. iznose 36,89 milijuna KM što je za 13,5 % manje od planiranih. Iz vlastitih sredstva investirano je 31,59 milijuna KM, iz kreditnih sredstava 2,55 milijuna KM i iz ostalih izvora 2,74 milijuna KM.

Istaknuto je da je mišljenje revizora za financijska izvješća pozitivno. Predsjednik Nadzornoga odbora Božo Perić dao je detaljno obrazloženje Izvješća o radu Nadzornoga odbora Društva za 2021. godinu, dok je Izvješće o radu Odbora za reviziju Društva za 2021. godinu nazočnima obrazložio predsjednik Odbora za reviziju Vedran Smiljanić.

Odluka o usvajanju godišnjega izvješća o poslovanju EPHZHB u 2021. godini donesena je većinom glasova. Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2021. godine usvojena je jednoglasno, prema izvješću direktora za Ekonomske poslove gdje je naglašeno da će se ostvarena dobit rasporediti na zakonske rezerve i na pokriće akumulirana gubitka.

 

  • Detalji vijesti
Napisano 15. June 2022
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.