Priopćenje, peticija za Ramsko jezero

Priopćenje, peticija za Ramsko jezero

U povodu osnivanja ramskog/šćitskog Odbora građanske inicijative za potpisivanje peticije za održavanje „turističke“ i ekološke kote Ramskoga jezera, JP Elektroprivreda HZ Herceg Bosne želi javnosti predočiti svoja stajališta. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, već dugi niz godina svoje aktivnosti vezane za korištenje vode, pripreme i realizaciju projekata na uređenju i zaštiti okoliša oko Ramskog jezera, izvodi u suradnji s općinom Rama i nadležnim institucijama. U svom poslovanju JP EPHZHB se pridržava svih Zakonskih propisa koji reguliraju korištenje voda, kao i okolišnih i vodoprivrednih dokumenata, kojima su pored ostalog propisane radne kote Ramskog jezera. Budući da je u tijeku izdavanje novih vodoprivrednih dokumenata, od strane nadležnih institucija JP EPHZHB je angažirala Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, za izradu Studije pod nazivom „ Analiza eksploatacije HE Rama nakon izdavanja vodoprivredne dozvole“, kojim se želi postići optimalno upravljanje vodama HE Rama. Neupitna je ljepota, kao i gospodarska, nacionalna i turistička važnost Ramskog jezera, no mogući nepromišljeni postupci određenih pojedinaca ili skupina koje bi iskorištavale vode jezera u bilo koju drugu svrhu neopravdano i bez zakonske regulative mogu izazvati trajne štetne posljedice kako za ovaj hercegovački biser, tako i za cijeli tok rijeke Neretve.

Elektroprivreda HZ HB sustavno je izvještavala javnost o svim svojim postupcima, utemeljenim na stručnim analizama i mišljenjima, kao i provedenim javnim raspravama, stoga nas začuđuje činjenica da se sada organizira Odbor građanske inicijative za potpisivanje peticije za održavanje „turističke“ i ekološke kote Ramskoga jezera, bez traženja našega mišljenja ili pojašnjenja, kao i mišljenja nadležnih institucija. Stoga sve upućuje na to kako navedene aktivnosti imaju za cilj osobnu promociju ili pak ostvarenje nekih drugih nama nepoznatih ciljeva i interesa.

Elektroprivreda HZHB će i nadalje surađivati sa svima koji imaju dobre namjere, te na poseban način poziva mještane okolnih naselja oko Ramskog jezera na suradnju i zajedničko rješavanje svih eventualnih nejasnoća, pri tome poštivajući zakonske propise i uvažavajući interese i potrebe kako lokalne tako i šire društvene zajednice.

  • Detalji vijesti
Napisano 28. August 2008
Kategorija Stare vijesti
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.