Radni posjet Uprave EPHZHB-a Pogonu Livno

Radni posjet Uprave EPHZHB-a Pogonu Livno

Kao nastavak radnih posjeta svojim organizacijskim jedinicama i pogonima, generalni direktor mr.sc. Marinko Gilja s najbližim suradnicima posjetio je jučer Distribucijsko područje Jug, Pogon Livno u kojem je posjetio poslovne jedinice Livno i Tomislavgrad. Teme sastanka zajedno s načelnicima tih dviju općina, Ivan Vukadin (Tomislavgrad) i Luka Čelan (Livno), bile su aktivnosti i radna problematika u ovim poslovnim jedinicama.

 

U Pogonu Livno za ovu godinu planiran je završetak sanacije drugog dijela 35 kV dalekovoda Prolog u dužini od oko 10 km, kao i rekonstrukcija niskonaponske mreže od oko 10 km za područje Podgradine, Priluke i Potkraja. Istaknuto je na sastanku da se za izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih objekata (trafostanica, srednjonaponske i niskonaponske mreže) prema programu EIB2 za općinu Livno planira izdvojiti oko 1 milijun i 600.000 KM.

U Poslovnici Tomislavgrad u tijeku su aktivnosti na rekonstrukciji i sanaciji distribucijskih postrojenja, a potpisani su ugovori za izvođenje radova za: priključni dalekovod Karačići; TS Karačići, te rekonstrukciju niskonaponskih mreža: Karačići, Seonica TS 1, Omolje TS 3, Borčani TS 3, Kolo TS 1, Popovići-Dobrići, Podgaj, Blažuj, Kuk kao i izradu niskonaponskoga priključka za farmu Pramčiok.

Generalni direktor se upoznao i s tijekom aktivnosti na budućoj Vjetroelektrani Mesihovina koja je u frazi izgradnje pristupnih putova.

 

 

  • Detalji vijesti
Napisano 30. Rujan 2016
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.