U 2019. godini EPHZHB poslovao pozitivno

U 2019. godini EPHZHB poslovao pozitivno

Danas je održana 42. skupština Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar kojom je predsjedala Jasmina Pašić, punomoćnica Vlade Federacije BiH u ime državnoga kapitala BiH. Nakon izbora radnih tijela Skupštine, donesena je Odluka o usvajanju godišnjega izvješća o poslovanju Društva za 2019. godinu, koje uključuje nekoliko izvješća: Izvješće Uprave Društva o poslovanju za 2019. godinu i Izvješće nezavisnoga revizora za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine, te izvješća o radu Nadzornoga odbora Društva i Odbora za reviziju Društva za 2019. godinu, kao i Odluku o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2019. godine.

Prema riječima Ante Tutiša, izvršnoga direktora za Ekonomske poslove, EPHZHB je u 2019. godini poslovao uspješno s ostvarenom dobiti od 2.472.422 KM, istaknuvši pokazatelje: Proizvodnja HE i VE iznosila je 2.703,4 GWh, što je 6,8 % više od planiranih 2. 532,4 GWh. Plan proizvodnje prebacila je CHE Čapljina, uzimajući u obzir i proizvodnju iz crpnog rada, za 28, 7 %. Bruto distribucijska potrošnja u 2019. godini iznosila je 1.407,1 GWh. Potrošnja kupaca čiji se obračun vrši na naponu 110 kV i više iznosila je 571,8 GWh. Nabava el. energije na tržištu iznosila je 909,3 GWh, što je 0,6 % manje od planiranih 914,8 GWh. Prodaja el. energije na tržištu u 2019. godini iznosila je 1.284,7 GWh, što u odnosu na planiranih 1.108 GWh više za 15,9 %.

Gubici el. energije na mreži distribucije iznose 9,30 % od preuzete el. energije i niži su od planiranih za 0,9%. Stupanj naplate ostvaren je u iznosu od 84,78 % i to 100,72 % za kupce na distribucijskoj mreži, 29,31 % za kupce na 110/220 kV i 94 % ostala prodaja na tržištu.

 

Istaknuto je da je mišljenje revizora za financijska izvješća pozitivno. Predsjednik Nadzornoga odbora Božo Perić dao je detaljno obrazloženje Izvješća o radu Nadzornoga odbora Društva za 2019. godinu, dok je Izvješće o radu Odbora za reviziju Društva za 2019. godinu nazočnima obrazložio predsjednik Odbora za reviziju Vedran Smiljanić.

Odluka o usvajanju godišnjega izvješća o poslovanju EPHZHB u 2019. godini donesena je većinom glasova, a Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2019. godine usvojena je jednoglasno, prema izvješću direktora za Ekonomske poslove u kojem je naglašeno da će se ostvarena dobit rasporediti na zakonske rezerve i na pokriće akumulirana gubitka.

 

  • Detalji vijesti
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.