Zaključci druge Regionalne konferencija o tržištu električne energije

Zaključci druge Regionalne konferencija o tržištu električne energije

Druga Regionalna energetska konferencija o tržištu električne energije pod nazivom Uspostava organiziranog tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini” održana je 19. i 20. listopada 2017. godine u hotelu Mepas u Mostaru u organizaciji Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar. Parteneri u organizaciji bile su Hrvatska burza električne energije d.o.o. Zagreb i Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini, a suorganizator je bio Večernji list BiH.

Konferencija je okupila predstavnike političkoga, znanstvenoga, institucionalnoga i stručnoga života BiH, i susjedne Republike Hrvatske kao i susjednih zemalja jugoistočne Europe. Nazočili su predstavnici susjednih burzi te novih burzi u nastajanju iz zemalja regije, burze električne energije Nord Pool iz Norveške te predstavnici regionalnih operatora prijenosnih sustava, tržišni sudionici te gosti iz EU zemalja i zemalja jugoistočne Europe.

Ovogodišnja regionalna energetska konferencija ima za ciljeve utvrditi razinu realizacije zaključaka s prve konferencije održane u lipnju 2016., u širem kontekstu sagledati aktualnosti u BiH u vezi s uspostavom organiziranoga tržišta odnosno burze BiH, razmijeniti informacije o iskustvima i aktivnostima susjednih zemalja u vezi s radom burzi odnosno napretku u uspostavi novih burzi, te ispitati energetske trendove koji se osobito odnose na investicije u obnovljive izvore energije te uloge elektroprivreda i stupnja razvijenosti zakonsko-regulatornoga i tržišnoga okvira BiH koje je u funkciji olakšanja realizacije navedenih investicija, naveo je u svome obraćanju generalni direktor mr.sc. Marinko Gilja.

U ime ovogodišnjega suorganizatora Večernjega lista BiH, glavni urednik Jozo Pavković je pozdravio skup istaknuvši da se u proizvodnji i distribuciji električne energije sve više inzistirana na poštivanju određenih ekoloških standarda, zaštiti zdravlja i sigurnosti ljudi.

Domaćim i inozmenim stručnjacima iz područja energetike obratio se predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine prof.dr. Dragan Čović i svečano otvorio Konferenciju, istaknuvši u svom obraćanju da se ne smije zanemariti ni podcijeniti istraživanje novih mogućnosti razvoja, inovacija te kontinuiranoga praćenja suvremenih tehnologija u cilju uvećavanja elektroenergetskih kapaciteta i energetske učinkovitosti.

Zaključci Konferencije proizašli su iz izlaganja eminentnih stručnjaka iz BiH i inozemstva i iz rasprava sudionika. Zaključci predstavljaju stručnu argumentaciju koja će zasigurno pomoći izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u BiH u kontekstu uspostave učinkovitoga organiziranog tržišta električnom energijom u Bosni i Hercegovini:

  1. Interes je elektroenergetskoga, ali i svekolikoga BiH gospodarstva, daljnji razvoj tržišta električnom energijom, kao i integracija istoga u regionalno i EU tržište;
  2. Integraciju obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sustav Bosne i Hercegovine treba temeljiti na provjerenoj svjetskoj praksi, koja uzima u obzir ukupan stupanj integracije OIE u EES, stupanj razvoja regulative i operative za predviđanje i upravljanje OIE, potrebi stimulacije gradnje OIE i solidarnosti i potpori u integraciji novih OIE u EES-u;
  3. Provedbi Inicijative Western Balkan 6 (WB6) izvršna i zakonodavna vlast BiH treba dati visoki prioritet. To podrazumijeva i potrebu novih napora za usuglašavanje nacrta zakona na razini BiH i entiteta kako bi se stvorile mogućnosti razvoja tržišta električnom energijom;
  4. Burza električne energije prevladavajući je EU model organiziranoga tržišta električnom energijom. BiH, kroz obvezu provedbe III. energetskoga paketa mora uspostaviti organizirano tržište koje, u danim okolnostima okruženja, daje prednost BiH u uspostavljanju burze zbog postojanja 3 elektroprivredna poduzeća, 1 velikog nezavisnoga proizvođača, skorog ulaska značajnih VE kapaciteta, te nedvojbeno dokazanoga uspješnog uspostavljanja i funkcioniranja balansnoga tržišta. Sve prethodno upućuje na opravdanost uspostavljanja vlastite burze električne energije. Stoga je i za Bosnu i Hercegovinu od iznimne važnosti, u okviru postojećega pravnog okvira, u što kraćem roku započeti s aktivnostima uspostave Burze električne energije na državnoj razini;
  5. Obnovljivi izvori energije (OIE), kao i ostali potrošači i proizvođači u elektroenergetskom sustavu, trebaju imati balansnu odgovornost. Preporuka je da se troškove balansiranja OIE, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima BiH, u toj fazi uklapanja OIE u EES, podmiruju iz sredstava prikupljenih iz naknade za poticanje proizvodnje iz OIE. Valja naglasiti da uspostava tržišta balansnom energijom u BiH omogućava transparenntost raspodjela sredstava iz te naknade. Na području Federacije Bosne i Hercegovine ulogu balansno odgovorne strane za OIE, nakon adekvatne tehničke i organizacijske pripreme, trebao bi u potpunosti preuzeti Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (OIEiUK). U tom je cilju nužno odmah donijeti potrebnu regulativu koja će to omogućiti.

 

 

  • Detalji vijesti
Napisano 26. October 2017
Kategorija Press, Priopćenja
Tagovi
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.