Započinje realizacija 3Smart projekta  (”pametna zgrada – pametna mreža – pametni grad”)

Započinje realizacija 3Smart projekta (”pametna zgrada – pametna mreža – pametni grad”)

Nakon što se Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.Mostar kandidirala za Projekt ”Pametna zgrada – pametna mreža – pametni grad (3Smart) postala je i partner toga projekta koji je započeo 1. siječnja 2017.

Projekt ”Pametna zgrada pametna mreža – pametni grad” ima cilj osigurati tehnološke i zakonske postavke za unakrsno-umreženo upravljanje energijom zgrada, mreža i važnijih gradskih infrastruktura u Dunavskoj regiji. Obuhvaćen je i razvoj modularne platforme za koordinirano upravljanje energijom zgrade i distribucijske mreže. Razvijena platforma instalirat će se na pet pilot-lokacija u pet država (Hrvatska, Slovenija, Austrija, Mađarska i Bosna i Hercegovina) te će se izvršiti detaljna analiza troškova i koristi kako bi se provjerio rad platforme.

U Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar (EPHZHB) Projekt 3Smart se i operativno realizira u Organizacijskoj jedinici Razvoj. Ukupni je proračun projekta 3.791.343,41 eura, a od toga 321.413,96 eura odnosi se na EPHZHB.

Naše poduzeće će se usmjeriti na razvoj, provedbu i praćenje modula za upravljanje energijom (EMS) kako sa strane zgrade tako i sa strane mreže realizacijom spomenutog pilot projekta na novoj administrativno-upravnoj zgradi u Mostaru.

Osim toga izvršit će se analiza tehnoloških i regulatornih prepreka za realizaciju takvih projekata u BiH i Crnoj Gori (zajedno s ostalim partnerima i cijeloj Dunavskoj regiji) te preporučiti strategija za otklanjanje identificiranih prepreka kako bi se omogućila masovna realizacija sličnih projekata u cijeloj regiji. Kroz taj projekt EPHZHB će steći važna iskustva koja će moći koristiti u daljnjem radu i predstaviti svim zainteresiranim stranama.

Vodeći partner 3Smart projekta je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a projektni partneri su: Hrvatska elektroprivreda d.d., E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA d.o.o., Općina Idrija, Elektro Primorska d.d., Europski centar za obnovljivu energiju Güssing d.o.o., Općina Strem, Energija Güssing d.o.o., Sveučilište u Debrecenu, E. ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Fakultet strojarstva Sveučilišta u Beogradu, JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru.

Pridruženi strateški partneri koji sudjeluju u projektu su: Hrvatska energetska regulatorna agencija, Institut Jožef Stefan, Lokalna energetska agencija Goriška, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Regulatorni organ Mađarske za energetiku i komunalne usluge.

Projekt financira Europska Unija putem Dunavskoga transnacionalnog programa Interreg (http://www.interreg-danube.eu/3smart).

  • Detalji vijesti
Napisano 13. Siječanj 2017
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.