Žurno stupanje u posjed nekretnina k.č. 1777 zv. KOVAČEVI DOCI i  k.č. 1778 zv. KOVAČEVI DOCI

Žurno stupanje u posjed nekretnina k.č. 1777 zv. KOVAČEVI DOCI i k.č. 1778 zv. KOVAČEVI DOCI

Sukladno članku 31. Zakona o izvlaštenju FBiH, te sukladno „Smjernicama za korisnike izvlaštenja prilikom podnošenja zahtjeva za ulazak u posjed prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, odnosno prije isplate naknade za izvlaštene nekretnine“, koje je donijela Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar, OJ Distribucija električne energije, Distribucijsko područje JUG – korisnik izvlaštenja, obavještava sve zainteresirane osobe, o potrebi žurnoga stupanja u posjed nekretnina označenih kao: k.č. 1777 zv. KOVAČEVI DOCI, u naravi Pašnjak 5. klase i k.č. 1778 zv. KOVAČEVI DOCI, u naravi Livada 6. klase, KO Risovac, u suvlasništvu Ljubić (Jure) Jele, Bošnjak (Jure) Slavke, Brekalo (suprug Marije) Pere, Brekalo (Pere) Rajka, Brekalo (Pere) Ivice i Čuljak (Pere) Vinke, sukladno Zemljišnoknjižnom izvatku broj: 056-0-NAR-21-003 629, od 21. 6. 2021. godine, a koje nekretnine su nepotpuno izvlaštene Rješenjem Službe za upravu, za geodetske, imovinske-pravne poslove i katastar nekretnina, broj: 05-33-2-149/19, od 25. 9. 2020. godine, sve u svrhu izgradnje Dalekovoda 35 kV Blidinje-Risovac-Mluša.

Javni interes za izgradnju Dalekovoda, utvrđen je Odlukom o utvrđivanju javnoga interesa za izgradnju Dalekovoda, broj: 01-1-02-1793/18, od 19. 7. 2018. godine, koju je donijela Vlada Hercegovačko-neretvanske županije. Ističemo, radi se o izgradnji objekta javne infrastrukture, te bi daljnje odlaganje početka izvođenja radova, uzrokovalo, kako materijalne gubitke za naše Poduzeće, tako i opasnost za stanovnike na području Blidinja i Risovca, da ostanu bez napajanja električnom energijom, jer se to područje trenutno napaja preko Dalekovoda 2×220 kV Rama-Posušje, koji je u vlasništvu Elektroprijenosa BiH.

Pozivamo stoga, upisane suvlasnike, odnosno sve zainteresirane osobe, koje polažu pravo na opisanim nekretninama, da radi pokušaja sporazumnog rješavanja pitanja predaje u posjed nekretnina, kao i isplate naknade za izvlaštenje, stupe u kontakt s predstavnicima korisnika izvlaštenja, na sljedeći način:

  • osobno – dolaskom u prostorije Imovinsko-pravne službe, JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar – OJ Distribucija električne energije – Distribucijsko područje JUG, na adresi Bleiburških žrtava b.b., Mostar

ili telefonom/e-mailom:

  • Detalji vijesti
Napisano 17. Srpanj 2021
Kategorija Press, Priopćenja
Copyright © 2013 Elektroprivreda HZHB Mostar. Sva prava zadržana. Web development Vlado Petrović dipl.ing. rac.